Εθνική Τεχνική Επιτροπή CYS/TC 17- Ασφαλτικό Σκυρόδεμα

Ο κύκλος εργασιών της CYS/TC 17 σχετίζεται με την τυποποίηση των προδιαγραφών, μεθόδων δοκιμής, κριτηρίων συμμόρφωσης για υλικά κατασκευής και συντήρησης δρόμων, διαύλων αεροδρομίων και άλλων περιοχών οδικής κυκλοφορίας. Επίσης, προϊόντα που καλύπτονται στο αντικείμενο εργασίας της εν λόγω επιτροπής αφορούν τα ασφαλτικά γαλακτώματα, την τροποποιημένη άσφαλτο και ρευστοποιημένη άσφαλτο που χρησιμοποιούνται τόσο για εργασίες επίστρωσης όσο και για βιομηχανικές εφαρμογές. Ταυτοχρόνως, η CYS/TC 17 παρακολουθεί τις τυποποίητικες εργασίες τριών Ευρωπαϊκών Τεχνικών Επιτροπών: CEN/C 226-Road equipment, CEN/C 227 – Road Materials και CEN/TC 336- Bituminous Binders.

Στις συναντήσεις της επιτροπής συμμετέχουν φορείς από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ευρύτερο δημόσιο τομέα, ακαδημαϊκά ιδρύματα, οργανωμένοι σύνδεσμοι και καταναλωτές στο πλαίσιο της συνεργασίας, της συναίνεσης και της ομαδικής εργασίας. Παράλληλα, λειτουργεί υποεπιτροπή υπό την εποπτεία της CYS/TC 17, η οποία ασχολήθηκε στο παρελθόν:

  • Εκπόνηση Εθνικού προσαρτήματος ΕΝ 13108-1:2006: Ασφαλτικά μείγματα- Προδιαγραφές υλικών
  • Εκπόνηση προδιαγραφών καλής πρακτικής για χρήση Ανακτημένου Ασφαλτομείγματος σε νέα ασφαλτομείγματα
  • Xρήση τροποποιητικών (modifiers) στην παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος
  • Επικαιροποίηση του Εθνικού προσαρτήματος ΕΝ 13108-1:2006: Ασφαλτικά μείγματα- Προδιαγραφές υλικών για να συνάδει με το νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13108-1:2016

Αντιπρόσωπος του CYS συμμετέχει σε συναντήσεις της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Επιτροπής CEN/TC 227.

Πρόγραμμα Τυποποιητικής Εργασίας Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης CYS για το 2021

Σύμφωνα με το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης του CYS, προγραμματίζεται το ακόλουθο πρόγραμμα τυποποιητικής εργασίας για το 2021:

Πατήστε εδώ για να δείτε την τυποποιητική εργασία CYS για το 2021 σε μορφή pdf.

 

Ανακοίνωση για την Έκδοση Άδειας Εγκαταστατών Εσωτερικής Καλωδίωσης και Επίσκεψη πολιτών για μελέτη/αγορά προτύπων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ