Αντανακλαστική Επιτροπή 04 (Ασφάλεια και Υγεία)

Για τον Τομέα Ασφάλειας &  Υγείας έχει συσταθεί η Αντανακλαστική Επιτροπή  04 (Mirror Committee 04) η οποία παρακολουθεί τις αντίστοιχες δραστηριότητες στον τομέα της ευρωπαϊκής και διεθνούς τυποποίησης και υποβάλει απόψεις / παρατηρήσεις σε προσχέδια Ευρωπαϊκών Προτύπων. Στην επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, το Σύνδεσμο Καταναλωτών, την ΟΕΒ, το ΚΕΒΕ, το ΕΤΕΚ, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, την ΠΕΕΧ καθώς και εκπρόσωποι ιδιωτικών εταιριών Εξοπλισμού Πυρασφάλειας.

 
Οι τίτλοι των προτύπων τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της Δημοσίας Κρίσης μπορείτε να τα
βρείτε στην ιστοσελίδα του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης κάτω από τον τίτλο Πρότυπα prEN. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Οργανισμό έτσι ώστε  να τους σταλεί το κείμενο των προσχεδίων προτύπων τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της Δημοσίας Κρίσης.

Πρόγραμμα Τυποποιητικής Εργασίας Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών για το 2020

Σύμφωνα με το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης του CYS, προγραμματίζεται το ακόλουθο πρόγραμμα τυποποιητικής εργασίας για το 2020:

Πατήστε εδώ για να δείτε την τυποποιητική εργασία CYS για το 2020 σε μορφή pdf.