Ελληνικά

Αντανακλαστική Επιτροπή CYS/MC 13 Ηλεκτρολογικός & Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός

Σε εθνικό επίπεδο έχει δημιουργηθεί η Αντανακλαστική Επιτροπή MC 13 για τον ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και το ηλεκτρολογικό, ηλεκτρονικό και ιατρικό υλικό η οποία είναι υπεύθυνη να παρακολουθεί τις δραστηριότητες των Ευρωπαϊκών Τεχνικών Επιτροπών.
 
Στην MC 13 συμμετέχουν εκπρόσωποι από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών, από το Σύνδεσμο Ιατροφυσικής και Βιοΐατρικής Μηχανικής Κύπρου, από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από το Τμήμα Ηλεκτρολογίας του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου (ΑΤΙ), από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας του Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, από την Αρμόδια Αρχή Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του Υπουργείου Υγείας, από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, από το Τμήμα Μεταφοράς της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου(ΑΗΚ), από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου, από την Παγκύπρια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών (ΠΟΒΕΚ), από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και από το Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Οικονομικών.

Τα προσχέδια προτύπων αποστέλλονται από την CENELEC στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης, ο οποίος στη συνέχεια τα αποστέλλει στα μέλη του MC 13 για σχόλια, παρατηρήσεις και απόψεις. Στα πλαίσια της λειτουργίας του MC 13 υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης των Ευρωπαϊκών προτύπων και η ανάπτυξη προβληματισμού για τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να αντιμετωπίζει η Κυπριακή βιομηχανία και οικονομία. Ανάλογα με τα αποτελέσματα της δημόσιας κρίσης διαμορφώνεται η τελική ψήφος της Κύπρου και αποστέλλεται στην CENELEC, μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης, ως την επίσημη θέση της Κύπρου. Οι τίτλοι των προσχεδίων των προτύπων που βρίσκονται στο στάδιο της δημόσιας κρίσης βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς που επιθυμούν να προμηθευτούν με το ολοκληρωμένο κείμενο των προσχεδίων των προτύπων τα οποία τίθενται στη διαδικασία της δημόσιας κρίσης μπορούν να επικοινωνήσουν με τους λειτουργούς στον τομέα της ηλεκτρολογίας.