Αντανακλαστική Επιτροπή CYS/MC 11 - Τρόφιμα και Ζωοτροφές

Για τον Τομέα Τροφίμων και Βιοτεχνολογίας έχει συσταθεί η Αντανακλαστική Επιτροπή  11 (Mirror Committee 11) η οποία παρακολουθεί τις αντίστοιχες δραστηριότητες στον τομέα της ευρωπαϊκής και διεθνούς τυποποίησης και υποβάλει απόψεις / παρατηρήσεις σε προσχέδια Ευρωπαϊκών Προτύπων. Στην επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Γεωργίας, του Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού, το Υπουργείο  Εσωτερικών, την ΟΕΒ, το ΚΕΒΕ, το ΕΤΕΚ, την ΠΕΕΧ, το Σύνδεσμο Καταναλωτών και άλλους επαγγελματικούς συνδέσμους.
 
Οι τίτλοι των προτύπων τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της Δημοσίας Κρίσης μπορείτε να τα
βρείτε στην ιστοσελίδα του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης κάτω από τον τίτλο Πρότυπα prEN. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Οργανισμό έτσι ώστε  να τους σταλεί το κείμενο των προσχεδίων προτύπων τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της Δημοσίας Κρίσης.

Πρόγραμμα Τυποποιητικής Εργασίας Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης CYS για το 2021

Σύμφωνα με το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης του CYS, προγραμματίζεται το ακόλουθο πρόγραμμα τυποποιητικής εργασίας για το 2021:

Πατήστε εδώ για να δείτε την τυποποιητική εργασία CYS για το 2021 σε μορφή pdf.

 

Ανακοίνωση για την Έκδοση Άδειας Εγκαταστατών Εσωτερικής Καλωδίωσης και Επίσκεψη πολιτών για μελέτη/αγορά προτύπων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ