Εθνική Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης CYS TC 05 Φυσικός Λίθος

Η Εθνική Τεχνική Επιτροπή Τυποποίσης CYS TC 05  Φυσικός Λίθος παρακολουθεί τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CEN TC 246 Natural Stones.

Η σύνθεση της CYS TC 05 Φυσικός Λίθος ανανεώθηκε το 2018 για την τριετία 2018 – 2021. 

Πρόγραμμα Τυποποιητικής Εργασίας Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης CYS για το 2021

Σύμφωνα με το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης του CYS, προγραμματίζεται το ακόλουθο πρόγραμμα τυποποιητικής εργασίας για το 2021:

Πατήστε εδώ για να δείτε την τυποποιητική εργασία CYS για το 2021 σε μορφή pdf.

 

Ανακοίνωση για την Έκδοση Άδειας Εγκαταστατών Εσωτερικής Καλωδίωσης και Επίσκεψη πολιτών για μελέτη/αγορά προτύπων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ