Εθνική Τεχνική Επιτροπή CYS/TC 16 - Ασφάλεια Παιχνιδότοπων, Υδροπάρκων και Go-Karts

Παρατηρώντας την απουσία Εθνικού αλλά και Ευρωπαϊκού προτύπου για τις εγκαταστάσεις go-kart αναψυχής, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) σύστησε το 2007 την Εθνική Τεχνική Επιτροπή “CYS/ΤΕ 16 – Ασφάλεια Εγκαταστάσεων Go-Karts”, με σκοπό την εκπόνηση Εθνικού προτύπου.

Στις αρχές του 2009 η Επιτροπή ολοκλήρωσε τις εργασίες εκπόνησης προτύπου και τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου το πρότυπο “CYS301:2009 Ασφάλεια Λειτουργίας και Διαχείρισης Εγκαταστάσεων Πίστας Καρτ Αναψυχής” τέθηκε σε ισχύ.
 
Παράλληλα με τις εργασίες της CYS/ΤΕ 16, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) δημιούργησε την Τεχνική Επιτροπή CEN/TC 354 για την εκπόνηση προτύπου τόσο για οχήματα go-kart αλλά και για τις εγκαταστάσεις. Το Ευρωπαϊκό πρότυπο για τα οχήματα go-kart εκδόθηκε και υιοθετήθηκε το 2013 ενώ το πρότυπο για τις εγκαταστάσεις αναμένεται να είναι έτοιμο εντός το 2014.

 
Η Εθνική Τεχνική Επιτροπή CYS/TE16 συμμετέχει ενεργά με εκπρόσωπο της στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής CEN/TC 354, προωθώντας πρόνοιες του Κυπριακού προτύπου για να συμπεριληφθούν στο υπό εκπόνηση Ευρωπαϊκό.

Πρόγραμμα Τυποποιητικής Εργασίας Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης CYS για το 2021

Σύμφωνα με το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης του CYS, προγραμματίζεται το ακόλουθο πρόγραμμα τυποποιητικής εργασίας για το 2021:

Πατήστε εδώ για να δείτε την τυποποιητική εργασία CYS για το 2021 σε μορφή pdf.

 

Ανακοίνωση για την Έκδοση Άδειας Εγκαταστατών Εσωτερικής Καλωδίωσης και Επίσκεψη πολιτών για μελέτη/αγορά προτύπων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ