ΕΘΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕ 13 – ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ο CYS λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική δραστηριοποίηση της Κυπριακής μεταποιητικής βιομηχανίας στην κατασκευή θερμικών ηλιακών συστημάτων, τις τρέχουσες εξελίξεις της Ευρωπαϊκής τυποποίησης στον τομέα αυτό και τις προοπτικές εξαγωγών, δημιούργησε την Εθνική Τεχνική Επιτροπή (CYS/ΤΕ13), με πεδίο εφαρμογής τα θερμικά ηλιακά συστήματα.

Η Επιτροπή αυτή δημιουργήθηκε με απώτερο σκοπό τη συστηματική παρακολούθηση και τη συμμετοχή στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης: CEN/TC 312 Thermal Solar Systems and Components.

Ένας από τους βασικούς στόχους της Επιτροπής είναι η ομαλή εναρμόνιση της Κυπριακής βιομηχανίας με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές η οποία θα δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για την αύξηση των εξαγωγών θερμικών ηλιακών συστημάτων σε χώρες της ΕΕ.

Η CYS/TE13 απαρτίζεται από εκπροσώπους της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου, της Ένωσης Βιομηχάνων Ηλιακής Ενέργειας Κύπρου (ΕΒΗΕΚ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Υδροηλιακής Τεχνικής Εκμετάλλευσης (ΠΑΣΥΗΤΕΚ), της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), του Κυπριακού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητήριου (ΚΕΒΕ), του Επιστημονικού & Τεχνικού Επιμελητήριου Κύπρου (ΕΤΕΚ), του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (ΗΜΥ), του Συνδέσμου Εργαστηρίων Κύπρου (CyprusLab) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ΣΕΚ). Στην Επιτροπή συμμετέχουν με εκπρόσωπο τους υπό το καθεστώς παρατηρητή και οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πρόγραμμα Τυποποιητικής Εργασίας Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών για το 2020

Σύμφωνα με το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης του CYS, προγραμματίζεται το ακόλουθο πρόγραμμα τυποποιητικής εργασίας για το 2020:

Πατήστε εδώ για να δείτε την τυποποιητική εργασία CYS για το 2020 σε μορφή pdf.