Εθνική Τεχνική Επιτροπή CYS/TC 13 – Θερμικά Ηλιακά Συστήματα

Ο CYS λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική δραστηριοποίηση της Κυπριακής μεταποιητικής βιομηχανίας στην κατασκευή θερμικών ηλιακών συστημάτων, τις τρέχουσες εξελίξεις της Ευρωπαϊκής τυποποίησης στον τομέα αυτό και τις προοπτικές εξαγωγών, δημιούργησε την Εθνική Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης CYS/ΤC 13, με πεδίο εφαρμογής τα θερμικά ηλιακά συστήματα.

Η Επιτροπή αυτή δημιουργήθηκε με απώτερο σκοπό τη συστηματική παρακολούθηση και τη συμμετοχή στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης: CEN/TC 312 Thermal Solar Systems and Components.

Ένας από τους βασικούς στόχους της Επιτροπής είναι η ομαλή εναρμόνιση της Κυπριακής βιομηχανίας με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές η οποία θα δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για την αύξηση των εξαγωγών θερμικών ηλιακών συστημάτων σε χώρες της ΕΕ.

Η CYS/TC 13 απαρτίζεται από εκπροσώπους της  Ένωσης Βιομηχάνων Ηλιακής Ενέργειας Κύπρου (ΕΒΗΕΚ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Υδραυλικών-Ηλεκτροσυγκολλητών και Τεχνολογιών Εξοικονόμησης Νερού (ΠΑΣΥΗΤΕΝ), της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Επιστημονικού & Τεχνικού Επιμελητήριου Κύπρου (ΕΤΕΚ), της Υπηρεσίας Ενέργειας  (ΥΕΕΒ), του Εργαστηρίου Εφαρμογών Ενέργειας, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (ΗΜΥ), του Συνδέσμου Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ) και της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης ΣΕΚ. Στην Επιτροπή συμμετέχουν με εκπρόσωπο τους και οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών υπό το καθεστώς του “Παρατηρητή”.

Πρόγραμμα Τυποποιητικής Εργασίας Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης CYS για το 2021

Σύμφωνα με το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης του CYS, προγραμματίζεται το ακόλουθο πρόγραμμα τυποποιητικής εργασίας για το 2021:

Πατήστε εδώ για να δείτε την τυποποιητική εργασία CYS για το 2021 σε μορφή pdf.

 

Ανακοίνωση για την Έκδοση Άδειας Εγκαταστατών Εσωτερικής Καλωδίωσης και Επίσκεψη πολιτών για μελέτη/αγορά προτύπων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ