Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 17 Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές (CEN Technical Committees) που ενεργοποιούνται στον τομέα της Θέρμανσης, Ψύξης & Εξαερισμού, στα πιο κάτω θέματα:

 • CEN/TC - 044 Household refrigerating appliances and commercial refrigeration equipment
 • CEN/TC - 046 Oil stoves
 • CEN/TC - 047 Atomizing oil burners and their components – Function – Safety – Testing
 • CEN/TC - 057 Central heating boilers
 • CEN/TC - 107 Pre-fabricated district heating pipe systems
 • CEN/TC - 113 Heat pumps and air conditioning units
 • CEN/TC - 130 Space heating appliances without integral heat sources
 • CEN/TC - 156 Ventilation for buildings
 • CEN/TC - 171 Heat cost allocation
 • CEN/TC - 176 Heat meters
 • CEN/TC - 182 Refrigerating systems, safety and environmental requirements
 • CEN/TC - 195 Air filters for general air cleaning
 • CEN/TC - 228 Heating systems in buildings
 • CEN/TC - 243 Cleanroom technology
 • CEN/TC - 295 Residential solid fuel burning appliances
 • CEN/TC - 312 Thermal solar systems and components

Περισσότερες πληροφορίες για την CEN και τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:


http://www.cen.eu

Πρόγραμμα Τυποποιητικής Εργασίας Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης CYS για το 2021

Σύμφωνα με το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης του CYS, προγραμματίζεται το ακόλουθο πρόγραμμα τυποποιητικής εργασίας για το 2021:

Πατήστε εδώ για να δείτε την τυποποιητική εργασία CYS για το 2021 σε μορφή pdf.

 

Ανακοίνωση για την Έκδοση Άδειας Εγκαταστατών Εσωτερικής Καλωδίωσης και Επίσκεψη πολιτών για μελέτη/αγορά προτύπων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ