Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές (Μεταφορές & Συσκευασίες)

Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 13 Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές (CEN Technical Committees) που ενεργοποιούνται στον τομέα των Μεταφορών & Συσκευασιών στα πιο κάτω θέματα. Οι επιτροπές αυτές έχουν εκδώσει τα τελευταία χρόνια δεκάδες εναρμονισμένα πρότυπα τα οποία υποστηρίζουν 7 Ευρωπαϊκές Οδηγίες Νέας Προσέγγισης.

 • CEN/TC 015 - Inland navigation vessels
 • CEN/TC 119 - Swap bodies for combined goods transport
 • CEN/TC 146 - Packaging machines – Safety
 • CEN/TC 245 - Leisure accommodation vehicles
 • CEN/TC 253 - Self adhesive tapes
 • CEN/TC 256 - Railway applications
 • CEN/TC 261 - Packaging
 • CEN/TC 274 - Aircraft ground support equipment
 • CEN/TC 278 - Road transport and traffic telematics
 • CEN/TC 280 - Offshore containers
 • CEN/TC 296 - Tanks for transport of dangerous goods
 • CEN/TC 301 - Electrically propelled road vehicles
 • CEN/TC 320 - Transport - Logistics and services
Περισσότερες πληροφορίες για την CEN και τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:
 

Πρόγραμμα Τυποποιητικής Εργασίας Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης CYS για το 2021

Σύμφωνα με το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης του CYS, προγραμματίζεται το ακόλουθο πρόγραμμα τυποποιητικής εργασίας για το 2021:

Πατήστε εδώ για να δείτε την τυποποιητική εργασία CYS για το 2021 σε μορφή pdf.

 

Ανακοίνωση για την Έκδοση Άδειας Εγκαταστατών Εσωτερικής Καλωδίωσης και Επίσκεψη πολιτών για μελέτη/αγορά προτύπων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ