Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές (Οικοδομικών Υλικών & Πολιτικής Μηχανικής)

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) παρακολουθεί τις δραστηριότητες των εργασιών των Ευρωπαϊκών Τεχνικών Επιτροπών στον τομέα των δομικών κατασκευών. Στην κάθε Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τον κορμό της επιτροπής (Technical Body Structure), τα πρότυπα τα οποία είναι υπό δημιουργία (Standards under Development) και τα ήδη δημοσιοποιημένα πρότυπα (Published Standards).
Αναλυτικές πληροφορίες σε ότι αφορά τα τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής τυποποίησης (CEN).

Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές

Πρόγραμμα Τυποποιητικής Εργασίας Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης CYS για το 2021

Σύμφωνα με το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης του CYS, προγραμματίζεται το ακόλουθο πρόγραμμα τυποποιητικής εργασίας για το 2021:

Πατήστε εδώ για να δείτε την τυποποιητική εργασία CYS για το 2021 σε μορφή pdf.

 

Ανακοίνωση για την Έκδοση Άδειας Εγκαταστατών Εσωτερικής Καλωδίωσης και Επίσκεψη πολιτών για μελέτη/αγορά προτύπων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ