Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές (Τρόφιμα & Ζωοτροφές)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) έχει αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι του έργου της στον τομέα των χημικών και του περιβάλλοντος. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 7 Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές (CEN Technical Committees) που ενεργοποιούνται στα πιο κάτω θέματα:

  • CEN / TC 194 – Utensils in Contact with Food
  • CEN / TC 233 – Biotechnology
  • CEN / TC 275 – Food Analysis – Horizontal Methods
  • CEN /TC 302 – Milk and Milk Products – Methods from sampling and analysis
  • CEN / TC 307 – Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products- Methods for sampling and analysis.
  • CEN / TC 327 – Animal Feeding Stuffs – Methods of sampling and analysis
  • CEN / TC 338 – Cereal and cereal products

Με την βοήθεια του CYS εμπειρογνώμονες από τις δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικές εταιρίες της Κύπρου σχετικές με τον τομέα αυτό, μπορούν να συμμετέχουν και να συνεισφέρουν στο έργο της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης, να προωθούν τα εθνικά συμφέροντα και να ενημερώνονται για όλες τις εξελίξεις στα θέματα που τους αφορούν.

Περισσότερες πληροφορίες για την CEN και τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:
 

Πρόγραμμα Τυποποιητικής Εργασίας Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης CYS για το 2021

Σύμφωνα με το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης του CYS, προγραμματίζεται το ακόλουθο πρόγραμμα τυποποιητικής εργασίας για το 2021:

Πατήστε εδώ για να δείτε την τυποποιητική εργασία CYS για το 2021 σε μορφή pdf.

 

Ανακοίνωση για την Έκδοση Άδειας Εγκαταστατών Εσωτερικής Καλωδίωσης και Επίσκεψη πολιτών για μελέτη/αγορά προτύπων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ