Αντανακλαστική Επιτροπή CYS/MC 06 - Μεταφορές και Συσκευασίες

Για τον τομέα των Μεταφορών & Συσκευασιών έχει συσταθεί η Αντανακλαστική Επιτροπή 06 (Mirror Committee 06), η οποία παρακολουθεί τις αντίστοιχες δραστηριότητες στον τομέα της ευρωπαϊκής και διεθνούς τυποποίησης και υποβάλει απόψεις/παρατηρήσεις σε προσχέδια Ευρωπαϊκών Προτύπων. Στην επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, το Τμήμα Πολίτικης Αεροπορίας, το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, την Αρχή Λιμένων Κύπρου, το ΕΤΕΚ, το ΚΕΒΕ,  την ΟΕΒ και το Σύνδεσμο Καταναλωτών Κύπρου.