Αντανακλαστική Επιτροπή CYS/MC 07 Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες.

Ο CYS ομαδοποίησε τις 128 Eυρωπαϊκές Tεχνικές Eπιτροπές του ETSI και της CEN που φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα 1 και τις έθεσε υπό την παρακολούθηση και την εποπτεία της αντανακλαστικής επιτροπής CYS MC 07

Η CYS MC 07 η οποία είναι η εθνική Αντανακλαστική Επιτροπή που παρακολουθεί τις εργασίες των ευρωπαϊκών τεχνικών επιτροπών τυποποίησης που ασχολούνται με θέματα πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των ενδιαφερόμενων (κυβερνητικά τμήματα, επαγγελματικοί φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, Σύνδεσμος καταναλωτών κλπ). Οι ευρωπαϊκές επιτροπές οι οποίες είναι υπό την εποπτεία της CYS MC 07 παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα.
 

1) 3GGP

Third Generation Partnership

2) 3GGP PCG

3GGP Project Coordination Group

3) 3GGP OP

Organizational Partners

4) 3GGP PCG WP

Working Procedures Group

5) 3GPP CT

Technical Specification Group – Core network & Terminals

6) 3GPP CT 1

MM/CC/SM (formely CN1)

7) 3GPP CT 3

Interworking with external networks (formely CN3)

8) 3GPP CT 4

MAP/CAMEL/GTP/BCH/SS/TrFO/IMS/GUP/WLAN (Formely CN4)

9) 3GPP CT 5

OSA (FORMELY CN5)

10) 3GPP CT 6

Smart Card Application Aspects (formely T3)

11) 3GPP GERAN

Technical Specification Group – GSM/EDGE Radio

12) 3GPP GERAN 1

Radio Aspects

13) 3GPP GERAN 2

Protocol Aspects

14) 3GPP GERAN 3new

Terminal Testing

15) 3GPP RAN

Technical Specification Group – Radio Access Network

16) 3GPP RAN 1

Radio layer 1 specification

17) 3GPP RAN 2

Radio layer 2 specification and Radio layer 3 RR specification

18) 3GPP RAN 3

Lub specification, lur specification and UTRAN & OM

19) 3GPP RAN 4

Specification for radio performance

20) 3GPP RAN 5

Mobile Terminal Conformance

21) 3GPP SA

Technical Specification Group – Services and System Aspects

22) 3GPP SA 1

Services

23) 3GPP SA 2

Architecture

24) 3GPP SA 3

Security

25) 3GPP SA 4

Codec

26) 3GPP SA 5

Telecom Management

27) AT

Access and Terminals

28) AT Analogue

AT Analogue

29) AT NGN@Home>

AT Working Group on Home Networking

30) AT Install

AT Task Group Installations and Cabling

31) ATTM AT 1

Analogue &Digital Terminals

32) ATTM AT 2

Infrastructure, Physical Networks & Communication Systems

33) ATTM TM 4

Fixed Radio Systems

34) ATTM TM 6

Wireline Access Network Systems

35) BRAN

Broadband Radio Access Networks

36) BROADCAST

EBU/CENELEC/ETSI on Broadcasting

37) DECT

Digital Enhanced Cordless Telecommunications

38) ECMA

Standardizing information and communications systems

39) EE

Environmental Engineering

40) EE 02

EE Power Supply

41) EE EEPS

EE Eco Environmental Product Standards

42) E-Health

E-Health

43) EMTEL

Emergency Communications

44) ERM

EMC and Radio Spectrum Matters

45) ERM EMC

ERM Electromagnetic Compatibility

46) ERM GSMOBA

ERM/MSG Joint group on GSM onboard aircraft

47) ERM RM

ERM Radio Matters

48) ERM TFES

Task Force for ERM and MSG for Harmonized Standards for IMT-2000

49) ERM TG11

Wideband Data Systems

50) ERM TG17

ERM Standards for broadcast and ancillary communications equipment

51) ERM TG17 WG2

ERM Analogue and Digital Sound Broadcasting

52) ERM TG17 WG3

ERM Radio Microphones, Cordless Audio and Audio Links

53) ERM TG17 WG4

ERM Professional and Domestic Vision Links

54) ERM TG17 WG5

ERM Active TV Reception

55) ERM TG23

Close Range Inductive Data Communications

56) ERM TG25

ERM Aeronautical

57) ERM TG26

ERM Maritime and radio amateur activities

58) ERM TG27

ERM Radio Site Engineering

59) ERM TG28

ERM Generic SRD's

60) ERM TG30

ERM Wireless Medical Devices

61) ERM TG31A

ERM Ultra Wide Band for Short Range Devices

62) ERM TG31B

ERM Ultra Wide Band Automotive Radar

63) ERM TG31C

Ultra Wide Band Sensors

64) ERM TG34

ERM RF Identification Devices

65) ERM TG35

ERM Co-ordination of ETSI inputs to GSRC#1

66) ERM TG37

ERM Intelligent Transport Systems

67) ERM TGDMR

Digital Mobile Radio

68) ERM TGRx

Receiver parameters

69) ERM TGTLPR

Tank Level Probing Radar

70) ESI

Electronic Signatures and Infrastructures

71) FC

Finance Committee

72) GRID

General Information

73) HF

Human Factors

74) IMPACT

International Marketing and Promotional Activities

75) IPR

Intellectual Property Rights

76) LI

Lawful Interception

77) MESA

Public Safety Partnership Project

78) MESA SA

MESA Services and Applications

79) MESA SC

MESA Steering Committee

80) MESA SYS

MESA System

78) MSG

Mobile Standards Group

79) MTS

Methods for Testing & Specification

80) OCG

Operational Co-ordination Group

81) OCG R&TTED

OCG Steering Committee on the R&TTE & EMC Directives

82) OCG SECURITY

OCG ad hoc group on Security issues

83) OCG ECN&S

Electronic Communications Networks & Services

84) OCG IOP

OCG ad-hoc group on Interoperability

85) PLT

Powerline Telecommunications

86) RT

Railway telecommunications

87) SAFETY

SAFETY

88) SAGE

Security Algorithms Group of Experts

89) SCP

Smart Card Platform

90) SES

Satellite Earth Stations & Systems

91) SES HARM

SES WG on harmonization under the R&TTE directive 99/5/EC

92) SES GMR

SES WG on the GEO Mobile Radio Interfaces

93) SES S-UMTS

SES WG on the Satellite Component of UMTS/IMT-2000

94) SES MAR ESV

Maritime & Railways Satellite Earth Stations on Board Vessels & Trains

95) SES BSM

SES Broadband Satellite Multimedia

96) SES SDR

SES Satellite Digital Radio

97) SES ECAS

European Commission Activity support

98) SES SatEC

Satellite Emergency Communications

99) STQ

Speech Processing, Transmission and Quality Aspects

100) STQ AURORA

STQ Aurora Project

101) STQ MOBILE

STQ Mobile

102) TETRA

Terrestrial Trunked Radio

103) TETRA 01

TETRA User Requirements / Services

104) TETRA 03

TETRA Network aspects

105) TETRA 04

TETRA High Speed Data

106) TETRA 05

TETRA Voice coding

107) TETRA 06

TETRA Security

108) TETRA 08

TETRA DMO

109) TISPAN

Telecoms & Internet converged Services & Protocols for Advanced Netwk.

110) TISPAN 01

TISPAN Services

111) TISPAN 02

TISPAN Architecture

112) TISPAN 03

TISPAN Protocols

113) TISPAN 04

TISPAN Numbering Addressing and routing

114) TISPAN 05

TISPAN NGN Home Networking

115) TISPAN 06

TISPAN Testing

116) TISPAN 07

TISPAN Security

117) TISPAN 08

TISPAN Network Management

118) TM

Transmission & Multiplexing

119) TM 04

TM Fixed Radio Systems

120) TM 06

TM Access Networks

121) USER

User Group

122) WORKSHOP SEC

Future Security Workshop: the risks, threats and opportunities