Εθνική Τεχνική Επιτροπή CYS/TC 16 - Ασφάλεια Παιχνιδότοπων, Υδροπάρκων και Go-Karts

Παρατηρώντας την απουσία Εθνικού αλλά και Ευρωπαϊκού προτύπου για τις εγκαταστάσεις go-kart αναψυχής, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) σύστησε το 2007 την Εθνική Τεχνική Επιτροπή “CYS/ΤΕ 16 – Ασφάλεια Εγκαταστάσεων Go-Karts”, με σκοπό την εκπόνηση Εθνικού προτύπου.

Στις αρχές του 2009 η Επιτροπή ολοκλήρωσε τις εργασίες εκπόνησης προτύπου και τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου το πρότυπο “CYS301:2009 Ασφάλεια Λειτουργίας και Διαχείρισης Εγκαταστάσεων Πίστας Καρτ Αναψυχής” τέθηκε σε ισχύ.
 
Παράλληλα με τις εργασίες της CYS/ΤΕ 16, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) δημιούργησε την Τεχνική Επιτροπή CEN/TC 354 για την εκπόνηση προτύπου τόσο για οχήματα go-kart αλλά και για τις εγκαταστάσεις. Το Ευρωπαϊκό πρότυπο για τα οχήματα go-kart εκδόθηκε και υιοθετήθηκε το 2013 ενώ το πρότυπο για τις εγκαταστάσεις αναμένεται να είναι έτοιμο εντός το 2014.

 
Η Εθνική Τεχνική Επιτροπή CYS/TE16 συμμετέχει ενεργά με εκπρόσωπο της στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής CEN/TC 354, προωθώντας πρόνοιες του Κυπριακού προτύπου για να συμπεριληφθούν στο υπό εκπόνηση Ευρωπαϊκό.