Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 17 Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές (CEN Technical Committees) που ενεργοποιούνται στον τομέα της Θέρμανσης, Ψύξης & Εξαερισμού, στα πιο κάτω θέματα:

 • CEN/TC - 044 Household refrigerating appliances and commercial refrigeration equipment
 • CEN/TC - 046 Oil stoves
 • CEN/TC - 047 Atomizing oil burners and their components – Function – Safety – Testing
 • CEN/TC - 057 Central heating boilers
 • CEN/TC - 107 Pre-fabricated district heating pipe systems
 • CEN/TC - 113 Heat pumps and air conditioning units
 • CEN/TC - 130 Space heating appliances without integral heat sources
 • CEN/TC - 156 Ventilation for buildings
 • CEN/TC - 171 Heat cost allocation
 • CEN/TC - 176 Heat meters
 • CEN/TC - 182 Refrigerating systems, safety and environmental requirements
 • CEN/TC - 195 Air filters for general air cleaning
 • CEN/TC - 228 Heating systems in buildings
 • CEN/TC - 243 Cleanroom technology
 • CEN/TC - 295 Residential solid fuel burning appliances
 • CEN/TC - 312 Thermal solar systems and components

Περισσότερες πληροφορίες για την CEN και τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:


http://www.cen.eu