της Μαρίας Θεοφάνους*

Στις 4 Νοεμβρίου, 2020 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, η Σύνοδος των ηγετών των G20, στο Ριάντ. Στο επίκεντρο της διάσκεψης βρέθηκε η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η διασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της αντιμετώπισης των προκλήσεων που ήρθαν στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και μέσω της θέσπισης μηχανισμών για ένα καλύτερο μέλλον. Να σημειωθεί ότι ήταν η πρώτη Σύνοδος Κορυφής των G20 η οποία σχετίζεται με τις δραστηριότητες της τυποποίησης.

Oι Διεθνείς Οργανισμοί Τυποποίησης (ISO, IEC, ITU) υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Συνεργασίας Προτύπων (WSC), συμμετείχαν στη Σύνοδο Κορυφής για τα Διεθνή Πρότυπα του Ριάντ, με την έκκληση για περαιτέρω δράσεις από κάθε χώρα.

Με το πέρας της Συνόδου Κορυφής, ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO), Sergio Mujica, ενθουσιασμένος με το κοινό πνεύμα από όλους τους συμμετέχοντες, για δράση δήλωσε: ‘’Αυτή η αναγνώριση αυξάνει τη γραμμή υποστήριξης των διεθνών προτύπων και δείχνει τον κρίσιμο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει κάθε χώρα στην αντιμετώπιση των κοινών μας προκλήσεων και στην ενίσχυση των συνεργιών για όλους. Προσβλέπουμε η διεθνή κοινότητα να απαντήσει στην έκκληση για αναγνώριση, υποστήριξη και υιοθέτηση διεθνών προτύπων ως βασικού μέσου για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη’’.

Συγκεκριμένα οι δράσεις αφορούν την υιοθέτηση και εφαρμογή διεθνών προτύπων με σκοπό την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού σε όλους τους τομείς της οικονομίας ούτως ώστε να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων κρίσεων, όπως το COVID-19, και να συμβάλουν στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs).

Η πρόσκληση για δράση δίνει έμφαση στον σημαντικό ρόλο των διεθνών προτύπων στην υλοποίηση της παγκόσμιας ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών με στόχο την επίτευξη και των 17  στόχων βιώσιμης ανάπτυξης τους ΟΗΕ, έως το 2030. «Η σημερινή παγκόσμια κρίση για την υγεία έχει τονίσει την ανάγκη να συνεχίσουμε να επενδύουμε στο ψηφιακό μας μέλλον, μέσω επενδύσεων για να οδηγηθούμε στην ανάπτυξη υποδομής, σύνδεση των μη συνδεδεμένων και οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις ψηφιακές τεχνολογίες: στοιχεία που είναι όλα ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Σύνοδος Κορυφής επέτρεψε μια ολοκληρωμένη και διεξοδική ματιά στα διεθνή πρότυπα που ανέπτυξαν οι διεθνείς οργανισμοί τυποποίησης (ISO, IEC, ITU) και τον ρόλο που δύνανται να διαδραματίσουν στο παγκόσμιο εμπόριο καθώς και στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της υφηλίου.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση και την επιτάχυνση της συλλογικής αντίδρασης στην πανδημία COVID-19, καθώς και για την ενίσχυση της ικανότητας πρόληψης και μετριασμού μελλοντικών κρίσεων, υπήρξαν συχνό θέμα συζήτησης της φετινής συνάντησης των G20. Η έκκληση για δράση ενισχύει την ανάγκη ώστε τα κράτη να αξιοποιήσουν τα διεθνή πρότυπα για να προσφέρουν λύσεις σε τέτοιες παγκόσμιες προκλήσεις.

Η Σύνοδος Κορυφής του Ριάντ για τα Διεθνή Πρότυπα, διοργανώθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Τυποποίησης, Μετρολογίας και Ποιότητας της Σαουδικής Αραβίας (Saudi Standards, Metrology and Quality Organisation (SASO) σε συνεργασία με τους Διεθνείς Οργανισμούς Τυποποίησης (IEC, ISO και ITU). Η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προεδρίας της Σαουδικής Αραβίας G20 και αποτελεί μέρος των προσπαθειών του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ χωρών του κόσμου σε διάφορους τομείς.

Περισσότερες πληροφορίες ή για αγορά διεθνών προτύπων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) www.cys.org.cy ή επικοινωνώντας απευθείας με το Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης στο 22-411413/4.

Πηγή ISO

 

* H Μαρία Θεοφάνους εργάζεται ως Βοηθός Λειτουργός Ενημερωτικών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)