*της Μαριλένας Νικολάου

Από την Marie Curie έως την Barbara McClintock, οι γυναίκες διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην επιστήμη και συνέβαλαν όχι μόνο στην ανάπτυξη, αλλά έχουν ορίσει τον κόσμο στον οποίο ζούμε σήμερα. Η Διεθνής Τυποποίηση (ISO), γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα έχοντας ως κεντρικό θέμα του εορτασμού τις Γυναίκες στην Επιστήμη ως συνέχεια της ανάγκης για Ισότητα των Φύλων. Το μήνυμα μας υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις επιστημονικές και τεχνολογικές κοινότητες και ότι η συμμετοχή τους θα πρέπει να ενισχυθεί.

Με θέμα την Ισότητα, τη Διαφορετικότητα και την  Ένταξη: η 8η Μαρτίου εστιάζει την προσοχή μας στην ανάγκη ύπαρξης των γυναικών στην επιστήμη και συγκεκριμένα την ανάγκη των κοινωνιών να ανταποκριθούν στον 5ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την ισότητα των φύλων, που αποτελεί παγκόσμια προτεραιότητα για την Ατζέντα του 2030 σχετικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, όπου η στήριξη των νεαρών κοριτσιών, η εκπαίδευσή τους και η πλήρης ικανότητά τους να προβάλλουν τις ιδέες τους αποτελούν μοχλούς ανάπτυξης.

Η Δρ Veronica Muzquiz Edwards, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Healthcare Standards Institute, ενός φορέα ανάπτυξης προτύπων αφιερωμένου στην ενίσχυση της υγείας και της ευημερίας των ατόμων, αναφέρει ότι «Για να αγκαλιάσουμε το βασίλειο της κοινής μας ανθρωπότητας, πρέπει επίσης να εκτιμήσουμε αυτό που μας κάνει διαφορετικούς» και συνεχίζει λέγοντας ότι «Οι γυναίκες φέρνουν έναν ισχυρό, μοναδικό και ολιστικό φακό στην επιστήμη που έχει τη δυνατότητα να προωθήσει τη βιομηχανία με τρόπους που προηγουμένως αγνοήθηκαν ή δεν εξερευνήθηκαν», βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ισότητα, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης μέσω της ανάπτυξης προτύπων.

Η Δρ Edwards είναι επίσης πρόεδρος της Διεθνούς Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης ISO/TC 304 η οποία ασχολείται με την εκπόνηση προτύπων για αποτελεσματική διαχείριση οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης. Η διεθνής επιτροπή, η οποία αποτελείται από 32 συμμετέχουσες χώρες, είναι επιφορτισμένη με την ανάπτυξη προτύπων για τη διοίκηση της υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών θεμάτων όπως η τηλε-υγεία, η αντιμετώπιση πανδημιών και η διαχείριση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης.

Εν μέσω μιας παγκόσμιας ώθησης που παρατηρείται ώστε περισσότερα νέα κορίτσια να ασχοληθούν με τις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά, η Δρ Edwards τονίζει την ανάγκη για περισσότερες γυναίκες και στην τυποποίηση. «Η προσθήκη γυναικών σε θέσεις κλειδιά θα δημιουργήσει μια νέα γενιά επιστημονικών προτύπων που θα είναι πραγματικά ωφέλιμα για την κοινωνία του αύριο. Κάθε χρόνο, πολλές καινοτόμες γυναίκες αποφοιτούν από χώρες σε όλο τον κόσμο. Η πορεία τους προς τη βιομηχανία της επιστήμης απαιτεί την ευαισθητοποίηση και την επαγγελματική καθοδήγηση από τον καθένα από εμάς.»

 Με το εκτεταμένο σχέδιο δράσης για θέματα ισότητας φύλου, ο ISO έθεσε ως προτεραιότητά του τη συλλογή δεδομένων, δημιουργώντας ένα δίκτυο ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών για αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα πρότυπα που αφορούν την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών. Η Δρ Edwards είναι ένας από τους χιλιάδες ειδικούς που συμμετέχουν σε παγκόσμιες συζητήσεις σχετικά με τα πρότυπα, ενώ συνεργάζεται με επαγγελματίες του τομέα από όλο τον κόσμο, δημιουργώντας ένα βιώσιμο, ίσο με το φύλο αύριο.

Πηγή: ΙSO

Η Μαριλένα Νικολάου εργάζεται ως Λειτουργός Τυποποίησης Υπηρεσιών και Διοίκησης στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)