*της Μαριλένας Νικολάου, Λειτουργού Τυποποίησης Υπηρεσιών και Διοίκησης

Η επιλογή καταλύματος είναι ένα από τα πρώτα θέματα που αντιμετωπίζουν οι τουρίστες όταν οργανώνουν ένα ταξίδι, και τα ξενοδοχεία είναι η πιο δημοφιλής επιλογή διαμονής. Στην πραγματικότητα τα ξενοδοχεία αποτελούν σημαντικό και παρακινητικό στοιχείο των ταξιδιών των τουριστών.

Η ξενοδοχειακή βιομηχανία αντιπροσωπεύει ένα υψηλό ποσοστό τουριστικής δραστηριότητας. Ωστόσο, η ταχεία ανάπτυξη του τουριστικού τομέα, η υψηλή ανταγωνιστικότητά του, ο ρόλος που διαδραματίζουν οι τεχνολογίες και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα διαμονής που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, καθιστούν τον σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικών διαφοροποίησης, μια ανάγκη όχι μόνο για την ξενοδοχειακή βιομηχανία αλλά και για τους ίδιους τους τουριστικούς προορισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους επισκέπτες διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη στρατηγική διαφοροποίησης.

Το ISO 22483 είναι το ολοκαίνουργιο διεθνές πρότυπο που παρέχει μια κοινή αναφορά για όλα τα ξενοδοχεία όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών ποιότητας και έχει αναπτυχθεί λαμβάνοντας υπόψη τους διάφορους τύπους ξενοδοχείων ανά το παγκόσμιο, τα υφιστάμενα συστήματα κατηγοριοποίησης, τα επιχειρηματικά μοντέλα, τα μεγέθη και τις υπηρεσίες που προσφέρονται, καθώς και τις τρέχουσες απαιτήσεις των επισκεπτών και τις παγκόσμιες τάσεις των τουριστών.

Το εν λόγω πρότυπο έχει σχεδιαστεί ως εργαλείο με στόχο την προσφορά ικανοποιητικής εμπειρίας επισκεπτών, την προώθηση της άμεσης και έμμεσης αφοσίωσης των επισκεπτών εξασφαλίζοντας το κατάλληλο πλαίσιο για την παροχή της ελάχιστης ποιοτικής εξυπηρέτησης που αναμένεται από ένα έμπειρο τουρίστα.

Λένε ότι είναι καλύτερα να ταξιδεύεις παρά να φθάνεις. Και αν έχετε ποτέ τελειώσει ένα ταξίδι σε ένα ξενοδοχείο που πέφτει κάτω από τις προσδοκίες σας, μπορεί κάλλιστα να συμφωνήσετε με αυτό. Για κάθε παγκόσμιο ταξιδιώτη που βρέθηκε ποτέ να αναρωτιέται γιατί ο αριθμός των αστεριών που απονέμονται σε ξενοδοχεία μπορεί να διαφέρει τόσο πολύ μεταξύ των χωρών, υπάρχει ένα νέο Διεθνές Πρότυπο να δώσει την απάντηση.

Το παρόν έγγραφο θεσπίζει απαιτήσεις ποιότητας και συστάσεις για ξενοδοχεία σχετικά με το προσωπικό, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις, τις δραστηριότητες ψυχαγωγίας, την ασφάλεια, τη συντήρηση, την καθαριότητα, τη διαχείριση εφοδιασμού και την ικανοποίηση τουριστών-επισκεπτών. Οι απαιτήσεις ισχύουν ανεξάρτητα από την ταξινόμηση και την κατηγορία των ξενοδοχειακών μονάδων και εάν οι υπηρεσίες παρέχονται απευθείας από εσωτερικό προσωπικό ή από υπεργολάβο.
Το νεοεκδοθέν ISO 22483, Τουρισμός και Συναφείς Υπηρεσίες – Ξενοδοχεία – Απαιτήσεις Παροχής Υπηρεσιών, αναπτύχθηκε από ομάδα εμπειρογνωμόνων Τεχνικής Επιτροπής ISO/TC 228 η οποία εκπονεί πρότυπα για τον τουρισμό και συναφείς υπηρεσίες.

Η υιοθέτηση, εφαρμογή και προώθηση Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων στην Κύπρο, πραγματοποιείται μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), ο οποίος είναι ο εθνικός φορέας για την Τυποποίηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα πρότυπα επικοινωνώντας με το Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ) του CYS.