*του Ιωσήφ Καρή, Λειτουργού Τυποποίησης 

Με τον ερχομό του Κορωνοϊού – Covid -19 οι κυβερνήσεις των χωρών επέβαλαν περιοριστικά μέτρα κάτι που ανάγκασε επιχειρήσεις, πολίτες και δημόσιες διοικήσεις να στρέφονται σε ψηφιακές λύσεις για να συνεχίσουν να λειτουργούν και να υπάρχει επιχειρησιακή συνέχεια.

Τα πρότυπα στο Τομέα των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) διαδραματίζουν ίσως το πιο σημαντικό ρόλο για τη λειτουργία της κοινωνίας κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων του COVID 19.

Κινητή τηλεφωνία, ηλεκτρονικές επικοινωνίες, μεταφορά δεδομένων, βίντεοκλήσεις, κυβερνοασφάλεια και σχεδόν όλες οι λειτουργίες του Διαδικτύου είναι εφικτές μέσω των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων.

Ένα από τα ευρέως γνωστά πρότυπα στο τομέα των ασύρματων επικοινωνιών το IEEE 802.11, είναι το γνωστό Wi-Fi, οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να εργαστούν ατομικά η ομαδικά από το σπίτι τους χωρίς την εφαρμογή του προτύπου αυτού, που αποτελεί μια αξιόπιστη ασύρματη συνδεσιμότητα.

Εκατομμύρια άνθρωποι μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται χάρη στις έξυπνες ψηφιακές λύσεις όπως οι, εικονικές διασκέψεις, οι εφαρμογές υγείας, οι νομικά δεσμευτικές ψηφιακές υπογραφές και πολλές από τις οποίες παρέχονται από εταιρείες Πληροφορικής και Τεχνολογιών. ‘Ενας μεγάλος αριθμός προτύπων εμπλέκεται σε κάθε βήμα αυτών των έξυπνων ψηφιακών λύσεων.

Το Πρωτόκολλο Ελέγχου Μεταφοράς και Πρωτόκολλο Διαδικτύου (TCP / IP) είναι τα πιο θεμελιώδη πρότυπα για τη σύνδεση μεταξύ υπολογιστών και ηλεκτρονικών εξοπλισμών και στα οποία βασίζεται το Διαδίκτυο αλλά και μεγάλο ποσοστό των εμπορικών δικτύων. Σε επίπεδο συνδεσιμότητας ασύρματων δικτύων τα Wi-Fi, 3G και 4G είναι συμβατά με πρότυπα τα οποία εκπονούνται από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης των Τηλεπικοινωνιών (ETSI).

Τα πρότυπα αυτά μας δίνουν τη δυνατότητα της σύνδεσης με τον χώρο εργασίας μας, τις οικογένειές μας, τους φίλους και τους αγαπημένους μας κάθε μέρα της ζωής μας. Αυτά τα πρότυπα παρέχουν επίσης υψηλού επιπέδου αποτελεσματικού συντονισμού σε περίοδο έκτακτης ανάγκης και κρίσης.

Οι διασκέψεις βίντεο απαιτούν σύνολο προτύπων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, και πρωτόκολλα ροής όπως το ΗΤΤP και μετάδοση φωνής μέσω του Διαδικτύου (VoIP ). Η χρήση ασύρματου ακουστικού για καλύτερη ποιότητα ήχου απαιτεί σύνδεση μέσω ασύρματων τεχνολογιών Bluetooth. Για το μεγαλύτερο μέρος της κλήσης, το βίντεο συμπιέζεται μέσω των προτύπων MPEG-4 ή H.264 για εξοικονόμηση εύρους ζώνης. Οι διαδικτυακές συναντήσεις μπορούν να αποθηκευτούν σε μορφή βίντεο (MP4) – ISO /IEC 14496-14:2003 ή ήχου (MP3) - ISO/IEC 11172-3

Τα πρότυπα επίσης συμβάλουν στην ασφάλεια και στη διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιων οι οποίες μέσω των παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης επιτρέπουν την ταυτοποίηση και ψηφιοποίηση συναλλαγών, όπως υπογραφές, τιμολόγια και καταχωρημένη παράδοση σύμφωνα με τον κανονισμό eiDAS 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πρότυπα στο τομέα της ασφάλειας της πληροφορίας όπως το Διεθνές Πρότυπο του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποιησης ISO / IEC 27001 βοηθούν τις εταιρείες να διαχειρίζονται τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο όταν εκτελούν τις επιχειρησιακές τους λειτουργίες τόσο από κοντά όσο και από απόσταση. Χρήσιμος οδηγός για την εφαρμογή του ISO / IEC 27001 έχει εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Οργάνωση για Μικρό Μεσαίες Επιχειρήσεις (SBS) ώστε να καταστεί το πρότυπο πιο κατανοητό για τις μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις.

Συνοψίζοντας τα Διεθνή πρότυπα αποτελούν το βασικό εργαλείο όλων των σύγχρονων, ψηφιακών τεχνολογιών που χρησιμοποιούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις σε κάθε μέρα. Χωρίς αυτά, η ευρωπαϊκή οικονομία θα αντιμετώπιζε τεράστιες δυσκολίες αυτή τη στιγμή καθώς το COVID-19 αναγκάζει το κλείσιμο των περισσότερων φυσικών χώρων εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Διεθνής και Ευρωπαϊκή Τυποποίηση σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Οργάνωση για τις Μικρό Μεσαίες Επιχειρήσεις (SBS) υποστηρίζουν τα συμφέροντα των Μικρο Μεσαίων Επιχειρήσεων μέσω της εκπόνησης και συλλογικής συναίνεσης στην δημιουργία προτύπων τα οποία θα συμβάλουν στην αυξημένη ασφάλεια και διαλειτουργικότητα των νέων τεχνολογιών.

Πέρα από τα πιο πάνω ενθαρρύνουμε όλες τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τις δημόσιες διοικήσεις να ενημερώνονται για τα πρότυπα των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών, να παραμείνουν ασφαλείς και να καταφεύγουν σε χρήσιμες ψηφιακές λύσεις τόσο για τις επιχειρήσεις τους αλλά και για πελάτες τους που τις χρησιμοποιούν.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης ως πλήρες μέλος των πιο πάνω Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης , λαμβάνει ενεργό μέρος και παρακολουθεί τις εξελίξεις στο τομέα αυτό. Καλεί δε όλους τους εμπειρογνώμονες του τομέα της τεχνολογίας και της πληροφορικής τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο Τομέα, να επικοινωνήσουν με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης σε περίπτωση που επιθυμούν να συμμετέχουν στις Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης που ασχολούνται με θέματα της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών.
Θα πρέπει και η χώρα μας να ενημερώνεται και να συμβαδίζει με τις νέες αυτές τεχνολογίες.

https://www.digitalsme.eu/ict-standards-will-help-save-the-economy-from-covid-19/