* του Μάριου Μαυρόγιαννου

Φαινόμενα όπως ξηρασία ή πλημμύρες, άνοδος του επιπέδου της θάλασσας και ακραία καιρικά φαινόμενα, επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις σε όλο και περισσότερες κοινότητες ανά τον κόσμο. Οι επιπτώσεις από την αλλαγή του κλίματος επιφέρουν απειλές στη ζωή, τις περιουσίες, την οικονομική ευημερία αλλά και στα οικοσυστήματα.

Η νέα τεχνική προδιαγραφή ISO/TS 14092:2020, Adaptation to climate change – Requirements and guidance on adaptation planning for local governments and communities, έχει εκπονηθεί με στόχο να βοηθήσει τις τοπικές κυβερνήσεις και κοινότητες να πάρουν μέτρα ώστε να δημιουργήσουν μια ασφαλή, κοινωνικά και οικονομικά, και βιώσιμη κοινωνία, η οποία να είναι ανθεκτική στις παρούσες αλλά και τις μελλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Και οι πέντε σημαντικότερες απειλές που αντιμετωπίζει ο πλανήτης συνδέονται με την κλιματική κρίση, σύμφωνα με την έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) για τις Παγκόσμιες Απειλές για το 2020. Σύμφωνα με έρευνα του WEF ανάμεσα σε εκατοντάδες άτομα σε κρίσιμες θέσεις λήψης αποφάσεων, οι μεγαλύτερες απειλές είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η μεγάλη απώλεια βιοποικιλότητας και η αποτυχία συγκράτησης της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Το νέο ISO/TS 14092 αναγνωρίζει ότι οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή ποικίλουν ευρέως από περιοχή σε περιοχή και επηρεάζουν άμεσα τις τοπικές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων υπηρεσιών που προσφέρουν, καθώς και την ασφάλεια και προστασία των ανθρώπων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους. Η προδιαγραφή μπορεί να υποστηρίξει τις τοπικές κοινότητες να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή με βάση αναλύσεις ευπάθειας, επιπτώσεων και κινδύνων. Συμβάλει επίσης και στην προτεραιοποίηση των δράσεων για την αντιμετώπιση των βαθύτερων απειλών. 

Σύμφωνα με την Sara Jane Snook, επικεφαλής της ομάδας εμπειρογνωμόνων που ετοίμασαν τις νέες κατευθυντήριες γραμμές, η προετοιμασία για τις απειλές που επιφέρει η κλιματική αλλαγή σε τοπικό επίπεδο είναι αναγκαία. Η προσέγγιση βήμα-βήμα που παρουσιάζεται στην τεχνική προδιαγραφή επιτρέπει την προσαρμογή των τοπικών σχεδίων προσαρμογής στις ιδιαίτερες κλιματικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περίπτωση. Το αποτέλεσμα είναι η ανάπτυξη ενός συνεκτικού και αποτελεσματικού σχεδίου προσαρμογής το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί, και να υποστηρίξει τις κατάλληλες κλιματικές δράσεις τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον.

Στον νέο έγγραφο περιγράφεται επίσης ο τρόπος ανάπτυξης ενός σχεδίου προσαρμογής σε επίπεδο τοπικής κυβέρνησης ή κοινότητας. Περιγράφει γιατί και πως μπορεί να υλοποιηθεί μια κατάλληλη (καλά δομημένη και συνεργατική) δομή διακυβέρνησης όπως και τα στοιχεία ενός σχεδίου προσαρμογής και τη διαδικασία υλοποίησης του.  Αυτές οι λεπτομέρειες περιλαμβάνουν τη σύσταση μιας ομάδας υλοποίησης, αξιολόγηση απειλών και ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού πλάνου, παρακολούθηση της εξέλιξης της προσαρμογής και αξιολόγηση των επιτευγμάτων με στόχο τη διαρκή βελτίωση του πλάνου προσαρμογής.

Το ISO/TS 14092 εκπονήθηκε από την Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 207, Environmental management, subcommittee SC 7, Greenhouse gas management and related activities, τη γραμματεία της οποίας διαχειρίζεται ο Καναδικός Οργανισμός Τυποποίησης SCC. Το έγγραφο είναι διαθέσιμο μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης.

Πηγή: International Organization for Standardization

* Ο Μάριος Μαυρόγιαννος είναι Χημικός Μηχανικός και εργάζεται ως Λειτουργός Τυποποίησης στον CYS.