Ημέρα και Ώρα Διεξαγωγής 27 Οκτωβρίου 2020, 11.30 - 13.00

Στην εποχή της πανδημίας του COVID-19, ενδημεί  μια συνεχής ανησυχία για την εξέλιξη, την πρόληψη και τον έλεγχο του περιβάλλοντος στο οποίο κινούμαστε. Έκτοτε, η σωστή διαχείριση των κτιριακών εγκαταστάσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση στο πλαίσιο της πρόληψης και του ελέγχου,  ανεξάρτητα αν διαχειριζόμαστε αεροδρόμια, κυβερνητικά κτίρια, καταστήματα, νοσοκομεία κλπ. Σε όλους του οργανισμούς βλέπουμε μια σειρά συγκεκριμένων μέτρων πρόληψης και ελέγχου, τα οποία σχετίζονται στενά με τη διαχείριση των εγκαταστάσεων, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι και οι επισκέπτες να νιώθουν ασφάλεια.

Κανείς δεν γνωρίζει πόσο θα κρατήσει αυτή η πανδημία. Ενδεχομένως ο κορονοϊός COVID-19 να συνεχίσει να ζει ανάμεσα μας για αρκετό χρονικό διάστημα, ίσως να υπάρξουν τυχόν παρόμοιοι ιοί στο μέλλον και η απομόνωση στο σπίτι να μην αποτελεί την ιδανικότερη λύση, προκειμένου να διατηρηθεί η οικονομική βιωσιμότητα της κοινωνίας γενικότερα. Κατ’ επέκταση, η διασφάλιση της υγείας των ανθρώπων στους εργασιακούς χώρους αποτελεί σημαντικό παράγοντα που πρέπει να ληφθεί σοβαρά στα υπόψιν, ανεξάρτητα από το είδος της πανδημίας. Τα πρότυπα για την διαχείριση και την πρόληψη πανδημιών στους χώρους εργασίας μπορούν να προσφέρουν λύσεις και η σωστή εφαρμογή τους να αποτελεί ένα δυνατό σύμμαχο βοήθειας για την διαχείριση της κατάστασης.

Η Διεθνής επιτροπή ISO/TC 267 που εκπονεί την σειρά προτύπων  ISO 41001-Facilities Management, έχει προτείνει τη διαμόρφωση ενός προτύπου υποστήριξης των τμημάτων διαχείρισης εγκαταστάσεων για ασφαλείς εργασιακούς χώρους στο πλαίσιο της επιχειρηματικής συνέχειας υπό επιδημία. Το υπό εκπόνηση  Διεθνές πρότυπο ISO 41017 "Facility management — Guidance on emergency management of epidemic prevention in the workplace", θα βασίζεται σε πρακτικές εμπειρίες που έχουν συλλέξει Οργανισμοί και αφορούν τη διαχείριση, συντήρηση και ποιότητα εγκαταστάσεων που είχαν την ευθύνη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με τον κορονοϊό COVID-19.

 O Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) μέσα από την ημερίδα αυτή, επιδιώκει να ενημερώσει τους Οργανισμούς και τις Επιχειρήσεις για τα εν λόγω πρότυπα τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν αποτελεσματικά εργαλεία για τη διαμόρφωση των πρωτοκόλλων που εκπονούν οι Αρμόδιες Αρχές, αλλά και να μεταφέρει τις εμπειρίες και εισηγήσεις εμπειρογνωμόνων  που από την πρώτη στιγμή έχουν κληθεί από τους Οργανισμούς στους οποίους εργάζονται να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

 

 Συντονιστής:

Αντρέας Χατζηιωάννου, Εθνικός Εκπρόσωπος του CYS στη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης ISO TC 267 “Facility Management”.

Panelists:

  • Κώστας Ζαχαριάδης, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών, Hermes Airports
  • Ανδρέας Ιωαννίδης, Διευθυντής Ποιότητας και Εγκαταστάσεων, ΑΗΚ
  • Πέτρος Δρουσιώτης, Προϊστάμενος Εταιρικής Διαχείρισης Κινδύνων και Επιχειρησιακής Συνέχειας Cyta
  • Χριστόφορος Χριστοφόρου, Strategy & Compliance Manager, Iron Mountain

Πατήστε εδώ για δηλώσεις συμμετοχής.

Buy & Access Standards

You can search for standards using the standards indexing system

FIND OUT MORE