Στο πνεύμα του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ανταποκρίθηκε θετική στην πρόσκληση του Οργανισμού Τυποποίησης του Ισραήλ (SII) και του International Federation of Standards User, για συμμετοχή στη διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα τις γυναίκες ηγέτες κατά τη διάρκεια κρίσεων.

Η Γενική Διευθύντρια του CYS, κυρία Αθηνά Παναγιώτου θα συμμετέχει στην εκδήλωση  συζητώντας το ρόλο της γυναίκας στην τυποποίηση και ειδικά στον CYS, την πολιτική του Οργανισμού για την ισότητα των φύλων στο χώρο εργασίας, καθώς επίσης και τις προκλήσεις και προοπτικές  για την τυποποίηση και τα πρότυπα γενικότερα, στην εποχή της πανδημίας COVID-19, και πως ο CYS έχει διαχειριστεί τα σχετικά με αυτά θέματα

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην πρόσκλησης της εκδήλωσης ή στον πιο πιο κάτω σύνδεσμο http://bit.ly/3e9rEIO

MTI international Women 003

Buy & Access Standards

You can search for standards using the standards indexing system

FIND OUT MORE