Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) διοργανώνει την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021, διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα το Ευρωπαϊκό πρότυπο CYS EN 16341, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Κριτήρια Προδιαγραφών στις Προμήθειες Άμυνας και Ασφάλειας.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία καθορισμού των προδιαγραφών στις προμήθειες Άμυνας και Ασφάλειας και για την εφαρμογή του σχετικού προτύπου CYS ΕΝ 16341, ώστε να είναι σε θέση εναρμονιζόμενοι να διεκδικήσουν τις αναθέσεις και τα συμβόλαια που διέπονται από το πρότυπο, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το εν λόγο σεμινάριο αποτελεί εισαγωγή στο θέμα της χρήσης των προτύπων στα κριτήρια και προδιαγραφές για την αμυντική βιομηχανία, καθώς εντός του 1ου εξαμήνου του 2022 θα ακολουθήσει διευρυμένο διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για το θέμα αυτό.

Τα αντικείμενα του σεμιναρίου θα αναπτύξουν ο Αντιναύαρχος (ε.α.) Δημήτριος Καβουλάκος ΠΝ και ο Αντιπλοίαρχος (Ε) Νικόλαος Μυριούνης ΠΝ.

Δηλώσεις συμμετοχής: https://forms.gle/djV4bsX9iF9MP5Wq9

Buy & Access Standards

You can search for standards using the standards indexing system

FIND OUT MORE