Η Κυκλική Οικονομία βρίσκεται στον πυρήνα της Νέας Πράσινης Συμφωνίας. Η μετάβαση στην κυκλική οικονομία θα ελαφρύνει την πίεση στους φυσικούς πόρους και θα συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη. Αποτελεί ταυτόχρονα προαπαιτούμενο για την επίτευξη των στόχων για κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050 αλλά και για την ανακοπή της απώλειας βιοποικιλότητας.

Για τη μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία, η ΕΕ έχει υιοθετήσει ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης. Τα κράτη μέλη αντίστοιχα έχουν καταρτίσει εθνικά σχέδια δράσης για τον καθορισμό της στρατηγικής μετάβασης τους. Η βιομηχανία και οι επιχειρήσεις, η ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και όσοι εμπλέκονται στη χάραξη των πολιτικών αναπόφευκτα θα κληθούν να ανταποκριθούν σε σημαντικές προκλήσεις.

Η δημιουργία μιας καθαρής και ανταγωνιστικής Ευρώπης απαιτεί τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών και τον επανασχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών. Τα πρότυπα δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν ως ενεργοποιητές για την υλοποίηση των πολιτικών.

Ο CYS και η Κύπρος έχουν την τύχη να εκπροσωπούνται ενεργά από τρείς (3) εξαίρετους αντιπροσώπους στη Διεθνή τυποποίηση, και συγκεκριμένα στην Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης ISO/TC 323 Circular Economy.

Εγγραφείτε στο δωρεάν webinar του CYS, Κυκλική Οικονομία – Στρατηγική & προκλήσεις, στις 08/12/2021, ώρα 11.00 – 12.30 για να παρακολουθήσετε τις εισηγήσεις των αντιπροσώπων μας:

Την ημερίδα θα χαιρετήσουν η Γενική Διευθύντρια του CYS κα Αθηνά Παναγιώτου και ο Ανώτερος Λειτουργός του Υπ. Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας, Επικ. Ευρωπαϊκών Θεμάτων, κ. Κωνσταντίνος Καραγιώργης.

 

Το webinar έχει καταγραφεί και αναρτήθηκε στο κανάλι του CYS στο YouTube. Πατήστε εδώ για να μεταβείτε  στον ιστοχώρο.

Buy & Access Standards

You can search for standards using the standards indexing system

FIND OUT MORE