Share

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), ως ο Εθνικός φορέας Τυποποίησης στην Κύπρο, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι έχει τεθεί σε τελική ψήφιση το προσχέδιο του υπό εκπόνηση ευρωπαϊκού εγγράφου CEN/WS FSR ‘’Future of Social Responsibility’’. Το εν λόγω έγγραφο αποτελεί παραδοτέο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης (CEN) το οποίο συντάχθηκε με την ελεύθερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων υπό τη μορφή εργαστηρίου.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής σχολίων προς τον CYS αναφορικά με το πιο κάτω προσχέδιο προτύπου είναι η 02/03/2022. Τυχόν σχόλια σας παρακαλώ όπως καταγραφούν τεκμηριωμένα στο ηλεκτρονικό έντυπο και να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το προσχέδιο του CWS/FSR από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης – ΚΕ.Π.Ε) επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 22-411413/4, φαξ 22-411433 ή μέσω email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τονίζεται ότι τα CWAs δεν ακολουθούν τη διαδικασία εκπόνησης των ευρωπαϊκών προτύπων και άρα δεν έχουν το καθεστώς ενός ευρωπαϊκού προτύπου. Για τον λόγο αυτό δεν αποτελεί υποχρέωση των εθνικών οργανισμών τυποποίησης να το υιοθετήσουν ως εθνικό πρότυπο. Τα CWAs δύνανται να αποτελέσουν τη βάση για την εκπόνηση ευρωπαϊκού προτύπου σε μελλοντικό στάδιο.

Το εν λόγω έγγραφο έχει σκοπό την ανταλλαγή εισηγήσεων/απόψεων σχετικά με τις ανάγκες τυποποίησης στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης, να αναλύσει και να περιγράψει τις τρέχουσες και τις δυνητικές μελλοντικές τάσεις του SR σε σχέση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ): φτώχεια και ανισότητες, δημογραφία, προστασία του περιβάλλοντος και κλιματική αλλαγή, διαχείριση κρίσεων, συνεργασία και χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και την τεχνολογική καινοτομία.

Ως κοινωνική ευθύνη ορίζεται η ευθύνη ενός οργανισμού/επιχείρησης για τις επιπτώσεις των αποφάσεων και των δραστηριοτήτων του στην κοινωνία και το περιβάλλον μέσω διαφανούς και ηθικής συμπεριφοράς που: α) συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της υγείας και της ευημερίας της κοινωνίας και β) λαμβάνει υπόψη τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών συμμορφώνεται με το εφαρμοστέο δίκαιο και συνάδει με τους διεθνείς κανόνες συμπεριφοράς και ασκείται στις σχέσεις της με το περιβάλλον της, είτε εσωτερικό είτε εξωτερικό περιβάλλον.

Buy & Access Standards

You can search for standards using the standards indexing system

FIND OUT MORE