Νέα

Νέα

Νέα

Νέα

Νέα

Νέα

Νέα

Νέα

Νέα

Νέα

Νέα

Νέα

O Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) επιθυμεί να σας ενημερώσει ότι η Συμφωνία «Ειδικού Σχεδίου Συνδρομητή» μεταξύ Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) και Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), η οποία αρχικά είχε υπογραφεί στις 12 Φεβρουαρίου 2020, έχει ανανεωθεί για ακόμη ένα έτος, για την περίοδο 13/8/2021 - 12/8/2022.

Νέα

Νέα

Νέα

Νέα

Νέα

Νέα

Εκδηλώσεις

Νέα

Νέα

Νέα

Seasons Greetings

Εκδηλώσεις

Buy & Access Standards

You can search for standards using the standards indexing system

FIND OUT MORE