Νέα

O Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας Δημόσιας Κρίσης που αφορά το προσχέδιο CYS 300:2019 - Συμπληρωματικό Κυπριακό Πρότυπο στο CYS EN 206:2013+A1:2016 Σκυρόδεμα: Προδιαγραφή, Επιτελεστικότητα, Παραγωγή και Συµµόρφωση.

Η περίοδος της Δημόσιας Κρίσης έχει διάρκεια 2 μηνώ , με καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχολίων τις 19/5/2020. Τα προσχέδιο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του CYS ενώ όλα τα σχόλια θα πρέπει να καταγράφονται στο Συνημμένο έντυπο σχολίων CYS και να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Το εν λόγω προσχέδιo έχει εκπονηθεί από την υποεπιτροπή της Εθνικής Τεχνική Επιτροπής Τυποποίησης CYS TC 06- Σκυρόδεμα και έχει εγκριθεί από την ολομέλεια της εν λόγω επιτροπής όπου συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι κοινωνικοί εταίροι. Τη γραμματεία της Eπιτροπής διαχειρίζεται ο CYS. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης του CYS (τηλ. +22 411 413/14).

 

 

Νέα

Σας ενημερώνουμε ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης και το Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης, θα λειτουργεί εξ αποστάσεως.  Για γενικές υπηρεσίες παρακαλώ καλέστε στο τηλέφωνο 22 411411 και για το Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 22 411413.

Ευχαριστώ

 

We would like to inform you that the Cyprus Organization for Standardization and the Information Center and Customer Service, will operate remotely. For general services please call 22 411411 and for the Information Centre and Customer Service,  at 22 411413.

Thanks

Νέα

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ως ο Εθνικός Φορέας Τυποποίησης της Κύπρου, στην προσπάθεια του για ενίσχυση του εθνικού συστήματος τυποποίησης προωθεί έμπρακτα τα Ευρωπαϊκά πρότυπα με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και της συνεχούς στήριξης της βιομηχανίας και της οικονομίας του τόπου γενικότερα.

Εκδηλώσεις

Στo πλαίσιo του 11ου InfoCom Cyprus 2019 ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) διοργάνωσε Ενημερωτική Ημερίδα

Νέα

O Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας Δημόσιας Κρίσης που αφορά τα προσχέδια των Εθνικών Προσαρτημάτων για τoν Ευρωκώδικα 1.

Νέα

O Kυπριακός Οργανισμός Τυποποιήσης CYS ανακοινώνει τη δημοσίευση ημερομηνίας 15/11/2019 που αφορά τροποποίηση και αναδημοσίευση...

Εκδηλώσεις

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 14 Οκτωβρίου, 2019 στη Λευκωσία το “CYStandarDay 2019”.

Νέα

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης έχει προχωρήσει με τη δημοσίευση της αγγλικής έκδοσης των Εθνικών προσαρτημάτων του Ευρωκωδίκα 9..

Νέα

O Κυπριακός Οργανισμός Τυποποιήσης ανακοινώνει τη δημοσίευση της αγγλικής έκδοσης των Εθνικών προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων 7 και 8.

Buy & Access Standards

You can search for standards using the standards indexing system

FIND OUT MORE

Ανακοίνωση για την Έκδοση Άδειας Εγκαταστατών Εσωτερικής Καλωδίωσης και Επίσκεψη πολιτών για μελέτη/αγορά προτύπων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ