Από τα σύμβολα για πρόληψη ατυχημάτων μέχρι την παρακολούθηση ζωτικών ενδείξεων στην ιατρική.

ISO 13485 - Πρότυπο διαχείρισης ποιότητας για ιατρικές συσκευές (QUALITY MANAGEMENT FOR MEDICAL DEVICES)

Παραδείγματα Προτύπων σε Δράση

    Ανακοίνωση για την Έκδοση Άδειας Εγκαταστατών Εσωτερικής Καλωδίωσης και Επίσκεψη πολιτών για μελέτη/αγορά προτύπων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ