Αντανακλαστική Επιτροπή CYS/MC 10 – Αέριο

Ένας από τους στρατηγικούς στόχους της Κύπρου είναι η απεξάρτηση της οικονομίας από τη μοναδική πηγή ενέργειας, το πετρέλαιο και η ανεύρεση κοιτασμάτων Φυσικού Αερίου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου φέρνει το στόχο αυτό ακόμη πιο κοντά.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) για να βοηθήσει το έργο της εισαγωγής και χρήσης αέριων καυσίμων, έχει δημιουργήσει την “Αντανακλαστική Επιτροπή 10 – Αέριο”, η οποία παρακολουθεί τις εργασίες των Ευρωπαϊκών Τεχνικών Επιτροπών (TC) που ασχολούνται με το θέμα.

Στην “Αντανακλαστική Επιτροπή 10” καλούνται να συμμετέχουν εκπρόσωποι από κυβερνητικές υπηρεσίες, ιδιωτικούς φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, οργανωμένα σύνολα κτλ και έχουν ως κύριο σκοπό το σχολιασμό των προσχεδίων των προτύπων (prEN) τα οποία τίθενται σε Δημόσια Κρίση (Public Enquiry) αλλά και άλλων θεμάτων που προκύπτουν μέσα από τις εργασίες κατά την εκπόνηση ή αναθεώρηση των προτύπων.

Η “Αντανακλαστική Επιτροπή 10” του CYS παρακολουθεί τις εργασίες των πιο κάτω Ευρωπαϊκών Τεχνικών Επιτροπών:
 • CEN/TC 048 Domestic gas-fired water heaters
 • CEN/TC 049 Gas cooking appliances
 • CEN/TC 058 Safety and control devices for gas-burners and gas burning appliances
 • CEN/TC 062 Independent gas-fired space heaters
 • CEN/TC 106 Large kitchen appliances using gaseous fuels
 • CEN/TC 108 Sealing materials and lubricants for gas appliances and gas equipment
 • CEN/TC 109 Central heating boilers using gaseous fuels
 • CEN/TC 131 Gas burners using fans
 • CEN/TC 157 Non refillable metallic gas cartridges
 • CEN/TC 179 Gas-fired air heaters
 • CEN/TC 180 Non-domestic gas-fired overhead radiant heaters
 • CEN/TC 181 Dedicated liquefied petroleum gas appliances
 • CEN/TC 234 Gas supply
 • CEN/TC 235 Gas pressure regulators and associated safety devices for use in gas transmission and distribution
 • CEN/TC 236 Non industrial manually operated shut-off valves for gas and particular \ combinations valves – Other products
 • CEN/TC 237 Gas meters
 • CEN/TC 238 Test gases, test pressures and categories of appliances
 • CEN/TC 282 Installation and equipment for LNG
 • CEN/TC 299 Gas-fired sorption appliances and domestic gas-fired washing and drying appliances
 • CEN/TC 326 Gas supply for Natural Gas Vehicles (NGV)

Περισσότερες πληροφορίες για τη CEN και τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:
http://www.cen.eu