Ευρωπαικές Τεχνικές Επιτροπές (Ασφάλεια και Υγεία)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) έχει αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι του έργου της στον τομέα της ασφάλειας & υγείας. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 14 Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές (CEN Technical Committees) που ενεργοποιούνται στα πιο κάτω θέματα:
 • CEN / TC 052 – Safety of Toys
 • CEN / TC 070 – Manual Means of Fire Fighting Equipment
 • CEN / TC 079 – Respiratory Protective Devices
 • CEN / TC 085 – Eye Protective Equipment
 • CEN / TC 093 – Ladders
 • CEN / TC 122 –  Ergonomics
 • CEN / TC 136 – Sports, Playground and other Recreational Equipment
 • CEN / TC 137 – Assessment  of Workplace Exposure to Chemical and Biological Agents
 • CEN / TC 158 – Head Protection
 • CEN / TC 159 – Hearing Protectors
 • CEN / TC 160 – Protection against Falls from Height Including Working Belts
 • CEN / TC 161 – Food and Leg Protectors
 • CEN / TC 162 – Protective Clothing Including Hand and Arm Protection and Life Jackets
 • CEN / TC 192 – Fire Service Equipment
 • CEN / TC 207 – Furniture
 • CEN / TC 211 – Acoustics
 • CEN / TC 231 – Mechanical Vibration and Shock
 • CEN / TC 252 – Child Use and Care Articles

Οι επιτροπές αυτές έχουν εκδώσει τα τελευταία χρόνια  δεκάδες εναρμονισμένα πρότυπα τα οποία υποστηρίζουν τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Νέας Προσέγγισης αλλά και την.

Με την βοήθεια του CYS εμπειρογνώμονες από τις δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικές εταιρίες της Κύπρου σχετικές με τον τομέα αυτό, μπορούν να συμμετέχουν και να συνεισφέρουν στο έργο της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης, να προωθούν τα εθνικά συμφέροντα και να ενημερώνονται για όλες τις εξελίξεις στα θέματα που τους αφορούν.
 
Περισσότερες πληροφορίες για την CEN και τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:
 

http://www.cen.eu