Ελληνικά
Πέμπτη, 09 Απριλίου 2015 12:55

Ημερίδα CYS με θέμα «Η αναμενόμενη νέα έκδοση του CYS EN ISO 9001:2015 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας – Απαιτήσεις».

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, τη Δευτέρα 6 Απριλίου, 2015,  ενημερωτική ημερίδα του CYS με θέμα «Η αναμενόμενη νέα έκδοση του CYS EN ISO 9001:2015Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας – Απαιτήσεις».

Στόχος της ημερίδας ήταν ενημέρωση για το νέο υπό έκδοση πρότυπο CYS EN ISO 9001:2015 «Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - Απαιτήσεις», καθώς στο πρότυπο που αναμένεται να εκδοθεί εντός του 2015, συμπεριλαμβάνονται σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση.Βασικός εισηγητής στην ημερίδα ήταν ο κ. Βάσος Βασιλείου ο οποίος συμμετέχει ενεργά, μέσω του CYS, στην Ομάδας Εργασίας WG 24 «Revision of ISO 9001» της Διεθνούς Τεχνική Επιτροπής ISO/TC 176/SC2 “Quality   Systems” η οποία ανέλαβε την αναθεώρηση του προτύπου.

Μετά το πέρας των εισηγήσεων, ακολούθησαν ερωτήσεις αναφορικά με τις αλλαγές, αλλά και την μεταβατική περίοδο που θα ακολουθήσει την νέα έκδοση. Στην ημερίδα συμμετείχαν περισσότεροι από 130 εκπρόσωποι από την Κυπριακή βιομηχανία, επιχειρήσεις και υπηρεσίες, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, που εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες, σύμβουλοι ποιότητας και συστημάτων διαχείρισης.

Η ημερίδα έγινε με τη στήριξη της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ).

Picture2 BB