Ελληνικά
Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015 22:42

Διάλεξη στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας με θέμα «Πρότυπα στον Τομέα της Υγείας & Η εφαρμογή του CYS EN ISO 9001 στα Νοσοκομεία»

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 11 Μαρτίου 2015, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ενημερωτική διάλεξη με θέμα «Πρότυπα στον Τομέα της Υγείας & Η εφαρμογή του CYS EN ISO 9001 στα Νοσοκομεία». Η διάλεξη έγινε από την αρμόδια για τον τομέα της υγείας Λειτουργό του CYSκαι σε αυτή συμμετείχαν 40 περίπου διευθυντές τμημάτων, εργαστηρίων και κλινικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

 

Κατά τη διάλεξη έγινε ενημέρωση αναφορικά με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης στον τομέα της Υγείας και τις δεκάδες Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης που εκπονούν πρότυπα σχετικά με προϊόντα, εξοπλισμό, αναλώσιμα και υπηρεσίες του τομέα της υγείας. Επιπλέον έγινε αναφορά στα εναρμονισμένα πρότυπα που στηρίζουν τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Νέας Προσέγγισης για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και τη χρήση τους στις δημόσιες προσφορές.

Στη συνέχεια έγινε αναφορά στο πρότυπο CYSΕΝ ISO 9001 «Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας – Απαιτήσεις» και την εφαρμογή του σε νοσοκομεία. Συγκεκριμένα έγινε ανάλυση των βασικών απαιτήσεων του προτύπου και έγινε αναφορά στα πλεονεκτήματα της εφαρμογής του, μέσα από πρακτικά παραδείγματα από το χώρο των νοσοκομείων. Έγινε επίσης αναφορά στο εξειδικευμένο πρότυπο CYSEN 15224 που περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του CYSENISO 9001 και επιπλέον απαιτήσεις για τον τομέα της υγείας, όπως η κλινική διακυβέρνηση, οι κλινικοί δείκτες, θέματα ασθενών κ.α.

Μετά το πέρας της διάλεξης τέθηκαν εύστοχα ερωτήματα και έγινε εποικοδομητικά συζήτηση αναφορικά με την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας και των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της υγείας.