Ελληνικά
Τρίτη, 19 Μαϊος 2015 10:57

Συνάντηση με αντιπροσωπεία του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ)

Πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου 2015 στα γραφεία του CYS συνάντηση της διεύθυνσης και προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης και της θυγατρικής του, Κυπριακής Εταιρίας Πιστοποίησης (ΚΕΠ),  με αντιπροσωπεία του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου. Σκοπός της συνάντησης ήταν μια πρώτη γνωριμία με το νέο συμβούλιο του ΠΙΣ και αμοιβαία ενημέρωση αναφορικά με τις δραστηριότητες και τις απόψεις σχετικά με τα κρίσιμα θέματα του τομέα της υγείας. 

Ο πρόεδρος του ΠΙΣ τόνισε τη δέσμευση και πρόθεση του ΠΙΣ να προωθήσει και να στηρίξει οποιαδήποτε προσπάθεια μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο, κυρίως ενόψει του υπό ανάπτυξη Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ).  Από πλευράς CYS, έγινε ενημέρωση σχετικά με τις διαχρονικές προσπάθειες προώθησης των προτύπων προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην Κύπρο. Ακολούθως, έγινε από την αρμόδια για τον τομέα της υγείας λειτουργό του CYS, παρουσίαση αναφορικά με τη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής τυποποίησης στον τομέα της υγείας.

Συγκεκριμένα κατά την παρουσίαση έγινε αναφορά στις σχετικές Ευρωπαϊκές τεχνικές επιτροπές και τα εναρμονισμένα πρότυπα που υποστηρίζουν τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τον Ιατροτεχνολογικό Εξοπλισμό, στα πρότυπα των συστημάτων διαχείρισης που μπορούν να εφαρμοστούν στον τομέα της υγείας και τα πλεονεκτήματα τους. Επιπλέον έγινε αναφορά στα εξειδικευμένα πρότυπα που έχουν σχεδιαστεί για τα νοσοκομεία και την εξειδικευμένη πιστοποίηση νοσηλευτηρίων γνωστή ως “HospitalAccreditation”.

Στη συνέχεια έγινε εποικοδομητική συζήτηση και διαπιστώθηκε σύγκλιση και ταύτιση απόψεων σε πολλά θέματα, ενώ και οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την επιθυμία και την πρόθεση τους να συνεργαστούν με κοινό στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας του τόπου.