Ελληνικά
Δευτέρα, 25 Μαϊος 2015 10:52

Νέο πακέτο προτύπων για Διαχείριση Αποβλήτων

 

Ο CYS ανακοινώνει τη διάθεση νέου πακέτου προτύπων με θέμα τη Διαχείριση Αποβλήτων. 

Πρότυπα Διαχείρισης Αποβλήτων

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο ΚΕΠΕ, 22 411 413/4.