Ελληνικά
Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015 09:50

Συμμετοχή του CYS στις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN&CENELEC

Συμμετοχή του CYS στις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN&CENELEC

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) συμμετείχε και φέτος στις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις των CEN&CENELEC και εκπροσωπήθηκε στις συναντήσεις των δυο Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης. Την Κυπριακή Αντιπροσωπεία αποτελούσαν η Πρόεδρος του Δ.Σ. του CYS, Κικούλα Κότσαπα ως Επικεφαλής και ο Διευθυντής Τυποποίησης, Πάμπος Καμμάς.  Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 3 – 5 Ιουνίου, 2015 στη Ρίγα της Λετονίας η οποία φιλοξενεί την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τρέχον εξάμηνο. Η φετινή συμμετοχή κρίνεται επιτυχημένη αφού επιτεύχθηκαν οι στρατηγικοί στόχοι που τέθηκαν από τον CYS εξαρχής.

Στο πλαίσιο των Γενικών Συνελεύσεων πραγματοποιήθηκε η ανοικτή εκδήλωση CEN/CENELEC European Standardisation Summit, η οποία φέτος είχε σαν θέμα “Πώς η Τυποποίηση δύναται να συμβάλει σε μια Καθαρότερη και Εξυπνότερη Οικονομία’’. Προσκεκλημένοι ήταν φορείς και εκπρόσωποι από το χώρο της τυποποίησης εντός και εκτός Ευρώπης και εκπρόσωποι από ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων της Λετονίας. Μετά τις εισηγήσεις, οι συμμετέχοντες μέσα από τις εργασίες τεσσάρων Ομάδων Εργασίας, παρήγαγαν αποτελέσματα και προτάθηκαν δράσεις για να ληφθούν υπόψη από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Στην κοινή συνάντηση των Γενικών Συνελεύσεων των 2 Οργανισμών, συζητήθηκε μεταξύ άλλων το θέμα της αξιολόγησης των δομών και εργασιών των Εθνικών Οργανισμών Τυποποίησης μέσω των μεθόδων peerandself-assessment και τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης του εν λόγω έργου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών των Γενικών Συνελεύσεων, πάρθηκαν σημαντικές αποφάσεις που προάγουν τα εθνικά μας συμφέροντα και επηρεάζουν θετικά τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε πρόταση την οποία υπέβαλε η Κυπριακή Αντιπροσωπεία για τροποποίηση των Εσωτερικών Κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία των CEN και CENELEC. Η πρόνοια αφορά τις διοργανώτριες χώρες που αναλαμβάνουν εκδηλώσεις των CEN&CENELEC ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι όλες ανεξαιρέτως οι χώρες θα μπορούν να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις αυτές χωρίς εμπόδια.

Επίσης, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης, μέσω του Διευθυντή Τυποποίησης κου Πάμπου Καμμά επανεκλέγηκε για δεύτερη συνεχή θητεία ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της CEN για τη διετία 2016-2017.