Ελληνικά
Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2015 10:18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Conference and training on 'Using International Standards to support public policy', 2-3 November 2015, Geneva

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) έχει κυκλοφορήσει 2 καθοδηγητικές εκδόσεις σχετικά με τη χρήση των διεθνών προτύπων τα οποία θεωρούνται εύχρηστα εργαλεία για τη χάραξη δημόσιας πολιτικής.

Για το σκοπό αυτό διοργανώνει στις 2&3 Νοεμβρίου 2015 στη Γενεύη, σε συνεργασία με το Διεθνή Ηλεκτροτεχνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΙΕC) και την Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) Διεθνές συνέδριο και εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.cvent.com/events/using-and-referencing-international-standards-to-support-public-policy/event-summary-288cf9dba0554760b90bb30decd3e128.aspx