Ελληνικά
Δευτέρα, 18 Μαϊος 2015 08:04

Συμμετοχή του CYS ως Εθνικός Φορέας Υποδοχής στο «EuroMed E&P Conference on Offshore Services, Certification, Classification and Standards»

Πραγματοποιήθηκεμεμεγάληεπιτυχίαστις 8 Μαΐου 2015 στηΛευκωσία το «The European Mediterranean Offshore Oil & Gas Services Certification, Classification & Standards Conference». Το Συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ενώ Εθνικός Φορέας Υποδοχής του συνεδρίου ήταν ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS).

Σκοπός του συνεδρίου ήταν η ανταλλαγή γνώσεων και η δικτύωση όλων των ενδιαφερομένων μερών του τομέα των υδρογονανθράκων στη Κύπρο, αλλά και την ευρύτερη περιοχή, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με κρίσιμα ζητήματα που τίθενται όπως π.χ. θέματα υποδομής και νομικού πλαισίου, προκλήσεις και ανάγκες υποστηρικτικών δομών κ.α.

Εισηγητές στο συνέδριο ήταν εκπρόσωποι αρμοδίων αρχών, επιστημόνων και εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα από την Κύπρο και το εξωτερικό, οι οποίοι μετέφεραν τις γνώσεις, τις εμπειρίες αλλά και τους προβληματισμούς τους στους συμμετέχοντες. Εκ μέρους του CYS, έγινε εισήγηση από τον Διευθυντή Τυποποίησης, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία των Ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων σε όλα τα στάδια εξόρυξης και αξιοποίησης του φυσικού αερίου, αλλά και στον κρίσιμο ρόλο του CYSστον τομέα των υδρογονανθράκων, ως ο εθνικός φορέας πληροφόρησης και διάθεσης των προτύπων στην Κύπρο.

Μετά το πέρας των εισηγήσεων έγιναν συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης για οικονομικό-πολιτικά θέματα, νομικά θέματα, θέματα μεταφορών, αποθήκευσης κ.α. όπου συμμετέχοντες και ομιλητές αντάλλαξαν απόψεις και χρήσιμες πληροφορίες.

oil.jpg