Ελληνικά
Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015 05:32

Ημερίδα CΥStandarDΑΥ 2015 - «Καλές Πρακτικές και Πλεονεκτήματα της Ενεργούς Συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Τυποποίηση»

face types

Κατά τον Αριστοτέλη, «Το κάλλος παντός επιστολίου συστατικώτερον» (η ομορφιά είναι η καλύτερη συστατική επιστολή).

H ομορφιά αλλά κυρίως η καλή αισθητική, αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν στις μέρες μας ισορροπημένες προσωπικότητες. Η ανάγκη για αισθητική περιποίηση γίνεται ολοένα και πιο απαραίτητη, αφού αποτελεί και όαση στους σύγχρονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Είναι όμως εξίσου απαραίτητο η υπηρεσία αυτή να παρέχεται από σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό, με ασφαλή εξοπλισμό, κατάλληλες συνθήκες υγιεινής και σεβασμό στον πελάτη. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, η Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή CEN/TC 409 Beauty Salon Services, εργάζεται εντατικά για την εκπόνηση ενός Ευρωπαϊκού προτύπου για την παροχή υπηρεσιών από τα Ινστιτούτα Αισθητικής  που να καλύπτει τις πιο πάνω ανάγκες.

Στην Ημερίδα “CΥStandarDΑΥ 2015” που διοργανώνεται στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Προτύπων, η κα Φαίδρα Νησιφόρου, Εκπρόσωπος του Συλλόγου Αισθητικών Κύπρου, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Tυποποίησης CEN/TC 409 Beauty Salon Services, θα παρουσιάσει καλές πρακτικές, την εμπειρία της αλλά και τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής της στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης. Η κα Νησιφόρου συμμετέχει ενεργά από την αρχή της δημιουργίας της εν λόγω Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης σε όλες τις συναντήσεις και συνεδριάσεις της, μεταφέροντας έτσι τις εθνικές θέσεις του CYS και διασφαλίζοντας την προστασία των εθνικών συμφερόντων στον τομέα αυτό.

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί στις 14 Οκτωβρίου, 2015 στην αίθουσα Ελιά στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία μεταξύ 9:30 – 12:30 και θα είναι ανοικτή προς το κοινό με ελεύθερη είσοδο.