Ελληνικά
Τετάρτη, 07 Οκτωβρίου 2015 06:22

Ημερίδα CΥStandarDΑΥ 2015 «Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ CYS-ETEK: Οφέλη και Προσβασιμότητα των Μηχανικών στα Ευρωπαϊκά και άλλα πρότυπα»

Στο πλαίσιο της αποστολής του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας στην κοινωνία της Κύπρου και επέκταση των υπηρεσιών που προσφέρει το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) στα μέλη του, οι δύο Οργανισμοί υπέγραψαν πρόσφατα σχετική συμφωνία για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ιδιωτών αδειούχων μηχανικών στα Ευρωπαϊκά (EN) και άλλα πρότυπα.

Στην Ημερίδα “CΥStandarDΑΥ 2015” που διοργανώνεται στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Προτύπων, το ΕΤΕΚ θα παρουσιάσει τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα που αποκομίζουν οι μηχανικοί του ΕΤΕΚ μέσω της χρήση των Ευρωπαϊκών ή/και άλλων προτύπων. Παράλληλα ο CYS θα αναφερθεί στη χρησιμότητα της εφαρμογής των Ευρωπαϊκών προτύπων σε όλο το επαγγελματικό φάσμα και θα προβληθούν σχετικές παρουσιάσεις.

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί στις 14 Οκτωβρίου, 2015 στην αίθουσα Ελιά στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία μεταξύ 9:30 – 12:30 και θα είναι ανοικτή προς το κοινό με ελεύθερη είσοδο.