Ελληνικά
Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015 11:41

Εκπαιδευτικό Εργαστήρι στο Τομέα των Υδρογονανθράκων CYS & NEN 8 Δεκεμβρίου 2015 Λευκωσία - Ξενοδοχείο CLEOPATRA

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) διοργάνωσε Εργαστήρι Εκπαίδευσης στο τομέα των Υδρογονανθράκων μεταξύ του CYS, των αρμοδίων τμημάτων/υπηρεσιών των Υπουργείων των διεθνών εταιρειών εξόρυξης και των ιδιωτικών εταιρειών για την νομοθετική ρύθμιση και την εμπλοκή προτύπων σε θέματα του τομέα των Υδρογονανθράκων.

Το Εργαστήρι χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού στα πλαίσια ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης στο τομέα των Υδρογονανθράκων και για το σκοπό αυτό επιλέχθηκαν Ολλανδοί εμπειρογνώμονες από τον Ολλανδικό Οργανισμό Τυποποίησης (NEN).

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλάμβανε δύο φάσεις εκπαίδευσης. Στη πρώτη φάση του προγράμματος (πρωινό), Ολλανδοί εμπειρογνώμονες παρουσίασαν το Ολλανδικό Μοντέλο Υδρογονανθράκων και τις εμπειρίες τους μέσα από αυτό. Επιπλέον έγινε περιγραφή από τους εμπειρογνώμονες του ΝΕΝ για τη σχέση μεταξύ της Τυποποίησης και των ρυθμιστικών φορέων στην αγορά υδρογονανθράκων και τη διασύνδεση μεταξύ τους.
Η δεύτερη φάση του προγράμματος (απόγευμα), στο οποίο συμμετείχαν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τόσο από το Δημόσιο όσο και από τον Ιδιωτικό Τομέα είχε ως στόχο την παρουσίαση του Ολλανδικού Τομέα Υδρογονανθράκων και να αναλύσει την τρέχουσα κατάσταση σε τομείς όπως π.χ υπεράκτια έρευνα & εξόρυξη, περαιτέρω επεξεργασία και εφαρμογές συμπεριλαμβανομένου και του κανονιστικού πλαισίου.

Ένας από τους στόχους του εργαστηρίου για τον CYS είναι να αναπτύξει την εθνική υποδομή Ποιότητας, κυρίως μέσω των δραστηριοτήτων της τυποποίησης και της πιστοποίησης, η οποία θα συμβάλει ενεργά στον αναδυόμενο τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η τυποποίηση μπορεί να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τις νομοθετικές αρχές της Κύπρου, καθώς και για τη βιομηχανία και την κοινωνία γενικότερα, διασφαλίζοντας τόσο την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.

Επισυνάπτονται οι παρουσιάσεις από πλευράς Ολλανδών Εμπειρογνωμόνων και του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης.

18/12/2015

Oil and gas standardization

Stakeholders Session

Supervision on safety in The Netherlands

CYS-NEN Workshop with Private Stakeholders