Ελληνικά
Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016 13:00

Νέος Ευρωπαϊκός Οδηγός για τη Σήμανση CE στα Δομικά Προϊόντα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει το Σεπτέμβριο του 2015, Καθοδηγητικό Οδηγό που αφορά τη Σήμανση CE κάθε νέου δομικού προϊόντος. Ο εν λόγω Οδηγός αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους δραστηριοποιούνται στην εμπορία και διακίνηση δομικών προϊόντων στην ΕΕ.

 Συγκεκριμένα, ο Οδηγός αναφέρει βήμα προς βήμα όλα τα στάδια που πρέπει να ακολουθούνται για να αποκτηθεί η σήμανση CE. Επίσης, επεξηγεί με τρόπο απλό, τι χρειάζεται να ακολουθηθεί εάν οι διαδικασίες, οι πρώτες ύλες ή οι δοκιμές του προϊόντος έχουν αλλάξει και αυτό καθιστά αναγκαία την αναθεώρηση των απαιτούμενων εγγράφων.

 Υπενθυμίζεται ότι οι κανόνες της Σήμανσης CE έχουν αλλάξει από την 1η Ιουλίου, 2013 και ο Οδηγός αυτός θα βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν για τη Σήμανση CE των δομικών προϊόντων τους και να διευκολυνθούν στην πορεία προς συμμόρφωση, με εύκολο και πιο κατανοητό τρόπο.

 Για τον οδηγό πατήστε εδώ Καθοδηγητικός Οδηγός Σήμανσης CE