Ελληνικά
Δευτέρα, 04 Απριλίου 2016 06:12

Πρότυπα στον Τομέα της Υγείας - ISO Health Campaign #Health Standards

This week (4-8 April) CYS celebrates World Health Day (7 April) and joins the ISO Health campaign to raise awareness about Standards in Healthcare and the need for implementation everywhere in the world!
Join the conversation and learn more by following #‎healthstandards

http://www.iso.org/sites/healthstandards/index.htm

Αυτή τη βδομάδα (4-8 Απριλίου), ο CYS γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Υγείας (7 Απριλίου) συμμετέχοντας στην εκστρατεία ενημέρωσης του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) για τα Πρότυπα στον τομέα της Υγείας και την ανάγκη εφαρμογής τους σε όλο τον κόσμο!

Παρακολουθήστε τη συζήτηση στο #healthstandards και μάθετε περισσότερα!

http://www.iso.org/sites/healthstandards/index.htm

 

healthstandards web