Ελληνικά
Δευτέρα, 09 Μαϊος 2016 05:21

Ανανέωση της συμφωνίας CYS και ΕΤΕΚ για την παροχή 3 ευρωπαϊκών προτύπων και για το 2016

Ανανέωση της συμφωνίας CYS και ΕΤΕΚ για την παροχή 3 ευρωπαϊκών προτύπων και για το 2016

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης και το ΕΤΕΚ ανανέωσαν την συμφωνία τους για την παροχή 3 ευρωπαϊκών προτύπων στα μέλη του ΕΤΕΚ που κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και για το 2016. 

Συνεπώς όσα μέλη του ΕΤΕΚ έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος για το 2016 μπορούν να εγγραφούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του CYS της οποίας ο σύνδεσμος παρουσιάζεται πιο κάτω.  

https://www.cys.org.cy/stage3/index.php/en/etek-online

Με την εγγραφή τους τα μέλη θα έχουν σε ετήσια βάση  τη δυνατότητα ανάκτησης και το 2016 μέχρι και 3 ευρωπαϊκών προτύπων σε ηλεκτρονική μορφή, χωρίς κανένα κόστος, λόγω της Ετήσιας Συνδρομής του ΕΤΕΚ προς τον CYS. Παράλληλα, εφόσον έχουν εγγραφεί, θα έχουν την επιπρόσθετη προαιρετική επιλογή να γίνουν οι ίδιοι απ’ ευθείας συνδρομητές έναντι πολύ χαμηλού ετήσιου τέλους για να έχουν τα πιο κάτω προνόμια. Σημειώνεται πως η τρέχουσα δυνατότητα ανάκτησης μέχρι 3 προτύπων ισχύει μέχρι και το τέλος του Ιανουαρίου 2017.

Είδος συνδρομής Ποσό ετήσιας συνδρομής Προνόμια για το έτος
Επιλογή 1η   €10 + ΦΠΑ

1   δωρεάν πρότυπο και επιπλέον:

35%   έκπτωση στις αρχικές τιμές των Ευρωπαϊκών (CYS EN, CYS EN ISO) και εθνικών   (CYS) προτύπων

20%   έκπτωση στις αρχικές τιμές των διεθνών προτύπων ISO & IEC

20%   έκπτωση στις αρχικές τιμές των εθνικών προτύπων ΕΛΟΤ, DIN, BSI

Επιλογή 2η €50 + ΦΠΑ

5   δωρεάν πρότυπα και επιπλέον:

40%   έκπτωση στις αρχικές τιμές των Ευρωπαϊκών (CYS EN, CYS EN ISO) και εθνικών   (CYS) προτύπων

25%   έκπτωση στις αρχικές τιμές των διεθνών προτύπων ISO & IEC

25%   έκπτωση στις αρχικές τιμές των εθνικών προτύπων ΕΛΟΤ, DIN, BSI

Επιλογή 3η €100 + ΦΠΑ

12   δωρεάν πρότυπα και επιπλέον:

45%   έκπτωση στις αρχικές τιμές των Ευρωπαϊκών (CYS EN, CYS EN ISO) και εθνικών   (CYS) προτύπων

30%   έκπτωση στις αρχικές τιμές των διεθνών προτύπων ISO & IEC

30%   έκπτωση στις αρχικές τιμές των εθνικών προτύπων ΕΛΟΤ, DIN, BSI

 

Όσοι έχουν ήδη εγγραφεί στην πλατφόρμα του CYS και έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και για το 2016 ΔΕΝ χρειάζεται να επαναλάβουν την διαδικασία εγγραφής στην πλατφόρμα.