Ελληνικά
Τρίτη, 07 Ιουνίου 2016 06:49

Φιλοξενία της Ευρωπαϊκης Τεχνικής Υποεπιτροπής Τυποποίησης CEN TC 250/SC8

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) στο πλαίσιο τησ πολιτικής του για φιλοξενία στην Κύπρο των εργασιών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης απο τους Ευρωπαικούς και Διεθνείς Οργανισμούς Τυποποιήσης (CEN/CENELEC/ETSI/IEC/ISO),θα φιλοξενήσει στις 6-7 Οκτωβρίου,2016 στη Λεμεσό τη συνάντηση της Υποεπιτροπής CEN TC 250/SC8 Eurocode 8:Earthquake Resistance Design of Structures.

 

Η υπο αναφορά συνάντηση θεωρείται ως πολύ σημαντική αφού η εφαρμογή των Ευρωκωδίκων απο τους Μηχανικούς θεωρείται πολύτιμη και καθοριστική αφού αποτελούν ένα εργαλείο στην καθημερινότητα τους.

Η συνεχής παρακολόυθηση και συμμετοχή στην εν λόγω επιτροπή θα διασφαλίσει τα Εθνικά συμφέροντα της Κύπρου σε θέματα Τυποποίησης και εκπόνησης Προτύπων σχετικά με τους Ευρωκώδικες.