Ελληνικά
Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016 06:58

Ημερίδα CYS-ETEK

Ο CYS και το ΕΤΕΚ συνδιοργάνωσαν την Πέμπτη 16/06/2016 Ημερίδα με θέμα "Ευρωπαικά Πρότυπα,Τυποποίηση Πιστοποιήση για τους Μηχανικούς"

Στη διάρκεια της Ημερίδας το κοινό είχε την ευκαιρία να πληροφορηθεί για τα πιο κάτω θέματα

-Εθνικό και Ευρωπαϊκο Σύστημα Τυποποίησης

-Οδηγίες Νέας Προσέγγισης,Εναρμονισμένα Πρότυπα,Σήμανση CE.

-Πιστοποίηση και Διαπίστευση

-Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας,Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία,Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης

-Καλές πρακτικές στην σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών