Ελληνικά
Πέμπτη, 04 Αυγούστου 2016 09:07

Eνημερωτική ημερίδα με θέμα τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή σήμανση των προϊόντων

Στις 13 Ιουλίου 2016, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης πραγματοποίησε ενημερωτική ημερίδα σε ξενοδοχείο στη Λευκωσία με θέμα τον «Οικολογικό Σχεδιασμό και Ενεργειακή Σήμανση Προϊόντων». Την ημερίδα χαιρέτισε ο Διευθυντής Τυποποίησης του Οργανισμού, κ. Πάμπος Καμμάς.

Στην ημερίδα συμμετείχαν με παρουσιάσεις ο Λειτουργός της Υπηρεσίας Ενέργειας κ. Σάββας Ιωάννου ο οποίος αναφέρθηκε στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την Κύπρο σχετικά με την εφαρμογή των δύο οδηγιών της 2009/125/ΕΚ για τη θέσπιση του πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα αλλά και της οδηγίας 2010/30/ΕΕ για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών. Παράλληλα αναφέρθηκε στους τρόπους που το Τμήμα σε συνεργασία με άλλους φορείς επιτηρεί την αγορά και του μηχανισμούς που λειτουργεί για το σκοπό αυτό.

Ο DrCharalambosFreed, ο οποίος είναι τεχνικός εμπειρογνώμονας σε πολλές Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Τεχνικές επιτροπές με εξειδίκευση στις δύο οδηγίες και στην εφαρμογή τους στον τομέα των οικιακών συσκευών, αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που δίνονται στις εταιρείες ώστε να βελτιώσουν τα προϊόντα τους ενεργειακά. Τονίστηκε ότι μέσα από την εφαρμογή των προνοιών των οδηγιών οι εταιρείες εντοπίζουν αδυναμίες και βρίσκουν λύσεις για την ενεργειακά καλύτερη επίδοση των προϊόντων τους. Παράλληλα αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει μια εταιρεία ώστε να μπορέσει να συμμορφωθεί με τις Οδηγίες.

Τέλος ο Τεχνικός Διευθυντής της εταιρείας JohnsunHeatersLtd, κ. Ανδρέας Ιωαννίδης με την παρουσίαση του αναφέρθηκε στα προβλήματα που προκύπτουν με την εφαρμογή των οδηγιών στο τομέα κατασκευής και εμπορίας ηλιακών θερμικών συστημάτων και τα υψηλά κόστη για τη διεξαγωγή των σχετικών ελέγχων.

Ακολούθησε συζήτηση όπου οι παρευρισκόμενοι κατέθεσαν τα ερωτήματα τους και διατύπωσαν τις απόψεις τους στο θέμα αυτό.

Οι παρουσιάσεις της ημερίδας είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.