Ελληνικά
Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2016 09:17

Κοινή Πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διεύθυνση και το προσωπικο του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) στηρίζουν την οργανωμένη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μαζί με όσους εταίρους σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο επιθυμούν, για να εργαστούν από κοινού μοιραζόμενοι ένα κοινό όραμα για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση.

H κοινή πρωτοβουλία για την τυποποίηση θεσπίζεται, καλή τη πίστει, μεταξύ των συμμετεχόντων, με το σκεπτικό ότι αποτελεί δίκαιη και έντιμη εκπροσώπηση των προθέσεών τους.

Είναι γεγονός ότι η τυποποίηση συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική ευημερία παρέχοντας υψηλής ποιότητας πρότυπα. Η κοινή πρωτοβουλία για την τυποποίηση αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενιαία αγορά και βασίζεται στη βαθύτερη και δικαιότερη ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών.

Οι συμμετέχοντες στην κοινή πρωτοβουλία για την τυποποίηση θα καταβάλουν προσπάθειες να ακολουθήσουν το όραμα που εκφράζεται στο πλαίσιο της κοινής πρωτοβουλίας.

Διαβαστέ εδώ την απόφαση της Ευρωπαικής Επιτροπής όσον αφορά την έγκριση και την υπογραφή της κοινής πρωτοβουλίας για την τυποποίηση.

Διαβάστε εδώ τη δήλωση υποστήριξης του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS)