Ελληνικά
Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016 09:56

Συμμετοχή του CYS στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) θα πραγματοποιήσει την εκπαίδευση με τίτλο Enrichment of Professional Skills for Standardization - Exploring the European Experience, μέσω του Ευρωπαϊκού πρόγραμματος Erasmus+ KA1 - Learning Mobility of Individuals VET learner and staff mobility.

Το πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει 5 στελέχη του CYS οι οποίοι θα επισκεφτούν τον εθνικό οργανισμό τυποποίησης της Ισπανίας (AENOR). Η εκπαίδευση θα διαρκέσει μία εβδομάδα και στόχος του προγράμματος είναι να εξοπλίσει τα στελέχη του CYS με γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες σε συγκεκριμένα θέματα στα οποία οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί τυποποίησης διαθέτουν αποδεδειγμένη τεχνογνωσία.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται εξ΄ ολοκλήρου από το Ίδρυμα Διαχείρισης Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης (ΙΔΕΠ).

Τα στελέχη του CYS θα αναπτύξουν τις εκπαιδευτικές και τις επαγγελματικές τους δεξιότητες σε ότι αφορά τις σχέσεις τους με τις Αρμόδιες Αρχές και τους τρόπους αντιμετώπισης συγκεκριμένων θεμάτων που προκύπτουν από αυτές, την πληροφόρηση και καθοδήγηση των εμπλεκομένων για τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, τη λειτουργία εθνικών επιτροπών τυποποίησης, μηχανισμούς και μεθόδους προώθησης της τυποποίησης στις επιχειρήσεις και το ευρύ κοινό καθώς επίσης και πληθώρα άλλων θεμάτων.