Ελληνικά
Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016 07:42

Προώθηση των Προτύπων και της Τυποποίησης στη Μέση Εκπαίδευση – Οι Δράσεις του CYS για τη Σχολική Χρονιά 2015-2016

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) στο πλαίσιο υλοποίησης των στρατηγικών στόχων του για την προώθηση της Τυποποίησης και των προτύπων στην μέση εκπαίδευση, υλοποίησε τη σχολική χρονιά που μας πέρασε, αριθμό δράσεων σε 3 Λύκεια του τόπου μας.

Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τον καθηγητή Τεχνολογίας του Λυκείου Κύκκου Β’ κ. Αβράμη Δεσπότη, πραγματοποιήθηκε φέτος σειρά διαλέξεων σε 90 περίπου μαθητές του μαθήματος Τεχνολογίας της Α’ Λυκείου, με θέμα «Τα Πρότυπα και η Σημασία τους στην Καθημερινότητά μας, ως Καταναλωτές, Επιχειρηματίες & Οικογενειάρχες». Στόχος των διαλέξεων ήταν η γνωριμία των μαθητών με τα πρότυπα και την τυποποίηση, έτσι ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά σε όλα τα μετέπειτα στάδια της ζωής τους. Κατά τις διαλέξεις χρησιμοποιήθηκαν οπτικοακουστικά μέσα και έγινε συζήτηση μέσα από ένα διαδραστικό παιχνίδι, που κράτησε το ενδιαφέρον των μαθητών και τους βοήθησε να αντιληφθούν ότι τα πρότυπα είναι απαραίτητα στην καθημερινότητα μας.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας του Λυκείου Αποστόλου Μάρκου κα Ήβη Βασιλειάδου, σε καθηγητές και 35 περίπου μαθητές του μαθήματος Οικογενειακής Αγωγής της Γ’ Λυκείου, διάλεξη με θέμα «Τα Πρότυπα και η Σημασία τους στην Καθημερινότητά μας – Πρότυπα και Οικογενειακή Αγωγή». Σκοπός της διάλεξης ήταν η ενημέρωση αναφορικά με την Τυποποίηση και τη σημασία των προτύπων για τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία γενικότερα. Στο πλαίσιο της διάλεξης έγινε αναφορά σε συγκεκριμένα κεφάλαια της διδακτικής ύλης του μαθήματος Οικογενειακής Αγωγής, τα οποία σχετίζονται άμεσα με πλειάδα δραστηριοτήτων της τυποποίησης και συνδέονται με θέματα ποιότητας και ασφάλειας του καταναλωτή π.χ. θέματα καταναλωτικής συμπεριφοράς, ασφάλειας τροφίμων, ασφάλειας παιχνιδιών και παιδικών ειδών, σήμανσης CE, ασφάλειας ηλεκτρικών συσκευών κ.α.

Τέλος, για τρίτη συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Λύκειο Παραλιμνίου το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Άσκηση εφαρμογής προτύπων & Ποιοτικού ελέγχου». Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις σε συνεργασία με τους καθηγητές τεχνολογίας του σχολείου για 40 περίπου μαθητές του μαθήματος Τεχνολογίας Β’ Λυκείου. Η πρώτη φάση συμπεριλάμβανε διαλέξεις για την Τυποποίηση αλλά και τη σημασία της ποιότητας και των προτύπων στη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα. Στη συνέχεια, οι μαθητές κλήθηκαν να εφαρμόσουν όσα έμαθαν στις δικές τους εταιρίες τις οποίες δημιούργησαν σε ομάδες μέσα στο πλαίσιο του μαθήματος. Κατά τρίτη και τελευταία φάση έγινε αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της κάθε ομάδας, μέσα από παρουσίαση και προσωπικές συνεντεύξεις. Όπως και πέρσι, το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα συνδέθηκε με το διαγωνισμό νεανικής επιχειρηματικότητας Junior Achievement Cyprus, στον οποίο επίσης συμμετείχαν οι περισσότερες ομάδες των μαθητών, κάτι που βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση της σημασίας της ποιότητας και της εφαρμογή προτύπων στις επιχειρήσεις.

Ο CYS εκφράζει ιδιαίτερες ευχαριστίες στους καθηγητές και τους διευθυντές και των τριών σχολείων για την άψογη συνεργασία. Στόχος του CYS είναι η υλοποίηση πολλών σχετικών δράσεων σε κάθε σχολική χρονιά, έτσι ώστε μέσα από την εκπαίδευση, όλοι οι μαθητές, που είναι οι μελλοντικοί επιχειρηματίες, επιστήμονες, οικογενειάρχες και καταναλωτές, να αποκτήσουν γνώσεις και εφόδια που θα τους βοηθήσουν να διαμορφώσουν την κοινωνία του αύριο.