Ελληνικά
Παρασκευή, 05 Αυγούστου 2016 11:19

Διαλέξεις CYS για τα Πρότυπα και την Ποιότητα στον Τομέα της Υγείας

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) μέσα το πλαίσιο της αποστολής του ως ο εθνικός φορέας τυποποίησης και αρμόδιος φορέας για πληροφόρηση σε θέματα προτύπων, πραγματοποίησε πρόσφατα σειρά διαλέξεων αναφορικά με τα Πρότυπα και την Ποιότητα στον Τομέα της Υγείας σε ενδιαφερόμενους φορείς και οργανωμένα σύνολα.

 

Συγκεκριμένα, η αρμόδια λειτουργός του CYS για τον τομέα της Υγείας συμμετείχε μετά από πρόσκληση του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και του Ιατρικού Συλλόγου Λευκωσίας, στο 24ο Ετήσιο Ιατρικό Συνέδριο του Ιατρικού Συλλόγου Λευκωσίας-Κερύνειας «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» που πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου στη Λευκωσία. Στο πλαίσιο του συνεδρίου έγινε διάλεξη με θέμα «Πρότυπα & Ποιότητα στον Τομέα της Υγείας – Πιστοποίηση / Διαπίστευση Νοσηλευτηρίων».

Στόχος της διάλεξης ήταν η ενημέρωση των συμμετεχόντων αναφορικά με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Τυποποίησης στον τομέα της υγείας ενώ έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της πιστοποίησης & διαπίστευσης νοσηλευτηρίων, και τα πλεονεκτήματα που αυτή έχει για τα νοσηλευτήρια, τους ιατρούς και τους ασθενείς, με δεδομένη και την πλειάδα προβλημάτων που ταλανίζουν τα νοσηλευτήρια στον τόπο μας. Επιπλέον, σε συνεργασία με τον Παγκύπρια Σύνδεσμο Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΠΑΣΙΝ-ΟΕΒ), πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου διάλεξη για το ίδιο θέμα για τα μέλη Κεντρικής Επιτροπής του συνδέσμου.

 

Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με την Κυπριακή Εταιρία για την Ποιότητα στην Υγεία (CSQH), ο CYSπραγματοποίησε διάλεξη στις 24 Ιουνίου, στην οποία συμμετείχαν στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας. Η διάλεξη είχε θέμα «Το Εθνικό & Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης – Δραστηριότητες στον Τομέα της Υγείας» και αφορούσε την αποστολή του CYS, τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Τυποποίησης στον τομέα της υγείας, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους ενδιαφερόμενοι ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς μπορούν μέσω του CYS να συμμετέχουν στις δραστηριότητες αυτές.

 

Επίσης, πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου διάλεξη σε συνεργασία με την Παγκύπρια Συμμαχία Σπανίων Νοσημάτων (ΠΣΣΜ) με θέμα «Πρότυπα και Ποιότητα στον Τομέα της Υγείας – Ικανοποίηση Ασθενών». Στόχος της διάλεξης, την οποία παρακολούθησαν 20 περίπου εκπρόσωποι οργανώσεων μελών της ΠΣΣΜ, ήταν η ενημέρωση για τις δραστηριότητες του CYS, τη σημασία που έχουν τα πρότυπα στην καθημερινότητα μας και κυρίως στον τομέα της υγείας, αλλά και πως μέσα από την εφαρμογή διαφόρων προτύπων μπορεί ο τομέας της υγείας να βελτιωθεί αυξάνοντας παράλληλα και την ικανοποίηση των ασθενών.

 

Μετά το πέρας των διαλέξεων ακολούθησαν ερωτήσεις και εποικοδομητική συζήτηση ενώ εκφράστηκε από όλους τους συμμετέχοντες η ανάγκη εφαρμογής των προτύπων ως χρήσιμα εργαλεία, που θα βοηθήσουν στη βελτίωση του επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) είναι στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων για παροχή της σχετικής πληροφόρησης.