Ελληνικά
Παρασκευή, 02 Σεπτεμβρίου 2016 08:32

Τελετή Παράδοσης στο Δήμο Λευκάρων του Εθνικού Προτύπου

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Λευκάρων 2016 και κατά την τελετή εγκαινίων του Κέντρου Χειροτεχνίας Λευκάρων στις 16/8/2016, πραγματοποιήθηκε η επίσημη παράδοση από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS) στο Δήμο Λευκάρων, του Εθνικού Προτύπου για το Λευκαρίτικο Κέντημα “CYS 400:2015 Λευκαρίτικο Κέντημα - Χαρακτηριστικά, Τεχνική, Υλικά και Μέσα”.

Το πρότυπο έχει εκπονηθεί από την Εθνική Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης CYS/TE 21 “Λευκαρίτικο Κέντημα” στην οποία εκπροσωπήθηκαν όλοι οι φορείς που έχουν ενδιαφέρον για το αντικείμενο τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, υποβοηθούμενοι από διμελή ομάδα εμπειρογνωμόνων οι οποίες συνέταξαν το κείμενο με την ενεργό συμβολή τόσο των κεντητριών όσο και των υπόλοιπων μελών της επιτροπής. Την επιμέλεια, συντονισμό και ευθύνη έκδοσης έχει ο CYS.

Το πρότυπο, το οποίο έχει εθελοντική εφαρμογή, περιλαμβάνει κεφάλαια με ορολογία και ορισμούς, υλικά και μέσα, χαρακτηριστικά, ως επίσης και περιγραφή της τεχνικής του Λευκαρίτικου Κεντήματος. Στα παραρτήματα, εκτός από τη βιβλιογραφία, το πρότυπο πλαισιώνουν μια σύντομη ιστορική αναδρομή για το Λευκαρίτικο Κέντημα και αρκετές φωτογραφίες και σχεδιαγράμματα που αφορούν τα υλικά, τα μέσα, τα σχέδια και την τεχνική.

Στην σεμνή εκδήλωση ο Διευθυντής Τυποποίησης του CYS Πάμπος Καμμάς, αναφέρθηκε στη σημασία του προτύπου για τις μελλοντικές γενιές των κεντητριών αλλά και για τη δυνατότητα που παρέχει το πρότυπο για προστασία του κεντήματος μέσω της πιστοποίησης, το οποίο βρίσκεται καταχωρημένο και στη λίστα άυλης πολιτιστικής κληρονομίας της UNESCO. Στην προσπάθειά αυτή ο CYS βρίσκεται αρωγός και στη διάθεση των ενδιαφερομένων μερών για να βοηθήσει. Επιπρόσθετα ευχαρίστησε όλους του συντελεστές εκπόνησης του προτύπου τονίζοντας ότι το πρότυπο αποτελεί οφειλόμενη κληρονομιά της άυλης πολιτιστικής μας τέχνης για το Λευκαρίτικο κέντημα που θα πρέπει απαραίτητα να διαφυλάξουμε.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Δήμαρχος και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάρων, ο Ευρωβουλευτής Τ. Χατζηγεωργίου και ο Βουλευτής Γ. Γεωργίου.

Το πρότυπο για το Λευκαρίτικο Κέντημα διατίθεται προς πώληση από τα γραφεία και την ιστοσελίδα του CYS.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΛΕΥΚΑΡΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ CYS ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΡΩΝ 16AUG2016